Snahou ministerstva je podpořit malé a střední podniky působící v regionech s nízkou ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností, nebo těch, které postihly živelní pohromy.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy bude na základě programu, který 16. října schválila vláda, možné rychleji reagovat na mimořádné situace.

Podpora usnadní přístup k podnikatelským úvěrům, důraz klade zejména na začínající podnikatele. Cílem programu je také zvýšit zaměstnanost ve strukturálně postižených regionech. První výzva programu bude vyhlášena pro Moravskoslezský kraj, a to na přelomu roku,“ uvedl Cienciala.

Podpora zahrnuje investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku do dvou milionů korun pro drobné podnikatele a deset milionů korun pro malé podnikatele. Ten bude poskytován s dobou splatnosti do sedmi let s možností odkladu čerpání do 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy, uvedlo MPO.

Další formou podpory je provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku do milionu korun pro drobného podnikatele s krátkou historií, a do pěti milionů korun pro malého podnikatele.

Malí a střední podnikatelé mohou využít i finanční příspěvek, který bude poskytován ve výši deseti procent výše zvýhodněného úvěru, maximálně do milionu korun. Bude čerpán souběžně a proporcionálně s čerpáním zvýhodněného úvěru.

Program je určený i na podporu podnikatelů, kteří byli postiženi živelní pohromou a potřebují pomoci s obnovením podnikatelské činnosti.

Podpora bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky ve formě zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru. K dispozici budou také finanční příspěvky k úvěrům až ve výši jednoho milionu korun,“ dodala náměstkyně ministra pro fondy EU Alexandra Rudyšarová.

Co si myslíte o programu Revit?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.