Napsal to server Esondy.cz.

Ministerstvo podpoří ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat. „Úřad práce budoucím osobám samostatně výdělečně činným nabídne vzdělávací aktivity a také finanční pomoc 40 až 80 tisíc korun. Podnikatel se přitom musí zavázat, že svou živnost bude provozovat po určitou dobu, obvykle se bude jednat o jeden až dva roky,” říká ministryně práce Ludmila Müllerová.

Dobu udržitelnosti takto vytvořeného pracovního místa bude stanovovat Úřad práce ČR, který nejdříve posoudí, zda je předložený podnikatelský plán smysluplný a na jeho základě rozhodne o finančním příspěvku. Cílem peněžní pomoci je začínající OSVČ motivovat k podnikání, vychází se přitom ze zkušeností Úřadu práce ČR s obdobnými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.

Významnou roli co se týče pomoci podnikatelům – kromě Plánu zaměstnanosti – hraje i Evropský sociální fond. „Stále se setkáváme s lidmi, kteří šanci vidí v podnikání,” říká Tomáš Chudoba z poradenského a vzdělávacího sdružení Edukol v Olomouci, které provozuje Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Centrum mimo jiné posuzuje schopnosti lidí začít podnikat, poskytuje jim poradenství při sestavování podnikatelského plánu, či pomáhá s rekvalifikací.„Nejžádanějšími rekvalifikačními kurzy byly základy podnikání, účetnictví a kadeřnické nebo kosmetické služby,” uvedl.

Lidí, kteří podnikají, v České republice přibývá. Zatímco v roce 2010 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala zhruba 970 tisíc OSVČ, loni jich bylo více než milion.

Informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných, které jsou pro podnikání důležité, najdete v publikaci Příručka OSVČ v roce 2013 dostupné na: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Informace o projektech podpořených z OP LZZ pak na webu: www.esfcr.cz.

Uvažovali jste někdy o tom, že byste místo zaměstnání začali podnikat?

Povězte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.