Projekt je naplánován od července letošního roku do konce roku 2013. Pilotní projekt startuje v Jihomoravském kraji a slouží k ověření postupů a navrhovaných řešení.

Podpisem memoranda oba ministři deklarovali společný zájem rozvíjet dostupný, spravedlivý a efektivní systém poskytování zdravotní a sociální péče, jenž bude financovatelný z nynějších zdrojů.

Podle ministrů má projekt přinést lidem přínosy v podobě snazší orientace v systému sociální a zdravotní péče a jasně definovat, na jakou službu má člověk nezpochybnitelný nárok. Dnes oddělené řešení vede k neustálé snaze přesouvat náklady mezi resorty a sektory, nikoliv ve prospěch celkových nákladů a efektivity pro občany. Oba ministři chtějí například posoudit počty lůžek zdravotní a sociální péče a jejich počet přizpůsobit potřebám krajů a celé České republice. Počítá se s přeměnou části akutních nemocničních lůžek na lůžka sociální. Kvůli nedostatku lůžek následné péče zůstává zhruba 30 procent pacientů ve zdravotnických zařízeních.

Naopak část lidí v ústavech potřebuje zdravotní péči. Oba resorty proto chtějí stanovit přesnou hranici mezi zdravotní a sociální službou a také to, jakým způsobem se má která péče hradit. Kromě optimalizace počtu lůžek a zvýšení efektivity veřejně financovaných služeb má být podle obou dotčených ministrů užší spolupráce obou resortů podpořit náběh a realizaci sociální a zdravotní reformy, zajistit dostupnou a kvalitní sociální a zdravotní péči v objemu dnes vynakládaných veřejných prostředků a navrhnout dlouhodobě udržitelný způsob financování sociální a zdravotní péče.

-red-