Minimální mzda v Rakousku se pro dopravní sektor liší mj. dle praxe řidiče a velikosti vozu od 8,27 EUR/h do 10,22 EUR/h. Nový zákon se nevztahuje na tranzit. Ze zákona plyne řada povinností a v případě jejich nedodržení může firma čelit pokutám až 50 tisíc eur za zaměstnance či zákazu poskytování služeb v Rakousku na 1-5 let.

Itálii mají zahraniční firmy povinnost ohlašovat vysílání pracovníků s platností od 26. prosince 2016 a mj. určit kontaktní osobu s trvalým bydlištěm na území Itálie pro spolupráci s italskými úřady. Pravidla se nevztahují na jednorázové cesty (nákladka/výkladka) a tranzit. Výše minimální mzdy je v Itálii stanovena pro každý sektor a obor výkonu práce. Za nedodržení povinností hrozí sankce v kumulované výši až 150 tisíc EUR.

Také Nizozemsko již vyžaduje aplikaci směrnice o vysílání pracovníku, nicméně pouze na kabotáž. Již nyní jsou zaměstnavatelé povinni na vyžádání poskytnout určité informace a na řidiče se buď vztahuje kolektivní smlouva (13,91 EUR/h hrubého) nebo holandská minimální mzda (8,96 EUR/h hrubého). Zaměstnavatel také musí určit kontaktní osobu na území Nizozemska. Za porušení povinností hrozí firmám pokuta až 20,5 tisíc eur. Notifikační povinnost bude ale vymáhána až od 1. 1. 2018.

Vůči Itálii i Rakousku již Evropská komise zahájila řízení EU Pilot (představující předstupeň řízení o porušení unijního práva, tzv. infringementu.“Infringementy již běží vůči Francii a Německu kvůli zákonům o minimální mzdě Loi Macron a MiLoG, nicméně vzhledem k blížícím se volbám ve Francii a Německu a připravovanému silničnímu balíčku nelze očekávat jakýkoli posun”, uvedla stálá delegátka SP ČR při BusinessEurope. Komise nyní připravuje silniční legislativní balík a zvažuje, že problematickou otázku aplikace směrnice o vysílání pracovníků na oblast dopravy v něm vyřeší časovým omezením.

Více informací včetně konkrétních požadavků zemí se dočtete v celém článku.

Jana Radová
vedoucí kanceláře SP ČR v Bruselu
stálá delegátka při BusinessEurope

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.