Ve mzdové sféře představovaly mimořádné odměny 7,2 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře jen 2,6 % průměrného platu. Ve mzdové sféře byl vysoký podíl mimořádných odměn zaznamenán v již zmíněných odvětvích, dále například v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí“. Zde odměny činily průměrně 8,6 % mzdy.

Nejmenší podíl na výdělcích ve mzdové sféře měly mimořádné odměny v zemědělství, lesnictví a rybářství (v průměru 2,7 % mzdy) a v odvětví zdravotní a sociální péče (3,4 %).

V platové sféře se podíl mimořádných odměn nacházel nad průměrem celé sféry ve vzdělávání (3,9 %) a v oblasti zdravotní a sociální péče (2,7 %). Naopak u zaměstnanců pracujících v kulturních, zábavních nebo rekreačních činnostech to bylo v průměru jen 1,2 %.

Zdroj: www.e-sondy.cz 

-lhe-