Díky akci Milostivé léto III mají klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, možnost zbavit se dluhů vzniklých z penále a exekučních nákladů. Tuto možnost oddlužení již využilo téměř 143 tisíc OSVČ a více než 32 tisíc zaměstnavatelů. Stát díky akci, která potrvá do koncemlistopadu 2023, už nyní získá přes 630 milionů korun.


„Možnost na oddlužení využilo už skoro 143 tisíc OSVČ. Odpuštěno jim bylo zhruba 650 milionů korun na penále. Stejně tak už evidujeme přes 32 tisíc zaměstnavatelů, kteří milostivé léto využili. Tady je odpuštěné penále zhruba 628 milionů korun. Akce je ale také výhodná pro stát,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Milostivé léto III se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1. 10. 2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady. Základním podmínkou pro toto mimořádné odpuštění je úplná úhrada dlužného pojistného.

„Umožňujeme dlužníkům pojistného na sociální zabezpečení, aby se zbavili svých dluhů vzniklých v souvislosti s penále a exekučními náklady. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak jednou provždy vyřešit své nesplacené závazky,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Mezi lidmi, kteří spadají do programu Milostivé léto u ČSSZ, jsou i mnozí s velmi malými dluhy. „Milostivé léto lidem vrací možnost na normální život bez zbytečných dluhů. Ty jinak přinášejí obrovské stigma a dlouhodobý stres nejen pro dlužníka, ale pro celou širší rodinu,“ doplnil ministr Jurečka.

Milostivé léto u pohledávek ČSSZ začalo v červenci a potrvá do konce listopadu 2023. Oznámení o úhradě dlužného pojistného mohou lidé učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde mohou zjistit také výši svého dluhu. Milostivé léto III se vztahuje také na dluhy u Finanční správy. Předchozí dvě Milostivá léta pomohla z dluhové pasti více než 61 tisícům lidí a daly jim tak šanci na nový začátek.

Zdroj: www.mpsv.cz