MOP 2019 skupina

V Ženevě se tedy slavilo a zaměstnavatelé počítali své ztráty z bitvy o zmírnění dopadů obou dokumentů, zejména zmíněné úmluvy a doporučení, na podniky.

  • Deklarace století je především politickým dokumentem, kompasem, který by měl vybavit MOP a její konstituenty nástroji a prostředky ke zvládnutí nových výzev ve světě práce pro příští století. Ambice zaměstnavatelů bylo odklonit tento kompas od normativu k realitě světa práce a vyvrátit dogma, že sociální spravedlnost je generována jen důstojnou prací. Sociální spravedlnost je dosahována především v prostředí, kde je posilován ekonomický růst generující prosperitu a příležitosti. Vyjednat schůdný a přijatelný kompromis stálo zaměstnavatelů značné úsilí, zejména proto, že výchozí návrh vyšel z dílny expertů MOP a nebyl dostatečně tripartitně konzultován se všemi konstituenty. Nicméně jsou tu malá velká vítězství. V preambuli je historicky poprvé zdůrazněna role soukromých podniků pro důstojnou práci a principy BOZP nejsou zakotveny jako základní práva související s prací.
  • Úmluva a Doporučení proti násilí a obtěžování ve světě práce. Standard se vyjednával ve dvoukolové diskusi. Závěry prvního kola vyzněly ve prospěch Úmluvy a Doporučení. Letos předložený text nedoznal přílišných změn a tak zaměstnavatelé opět čelili návrhu bez jasných a oddělených definic pro násilí a obtěžování, bez jasného rozsahu, bez vymezení odpovědnosti pro zaměstnavatele a ve výsledku bez záruky právní jistoty. Zaměstnavatelé se bránili zejména ustanovením souvisejícím s domácím násilím. Úmluva samotná se v zájmu kompromisu odlehčila a rigidita se přenesla na Doporučení. Zaměstnavatelé hlasovali pro Úmluvu. Podpora Doporučení však nebyla jednoznačná. Řada zaměstnavatelů se zdržela hlasování nebo byla proti.

Příjemným oživením a chvályhodným počinem byla iniciativa Stále mise ČR při úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě spojená se slavnostním přípitkem a společným fotem zástupců delegací ze zakladatelských zemí MOP pod „100 letech“.

Autor: Vladimíra Drbalová

Zdroj: www.spcr.cz