Výběr rozhodců přitom může být podle doložky plně v rukou zaměstnavatelů, navíc někteří rozhodci nemusí respektovat zákoník práce ani procesní normy jako občanský soudní řád. Zatímco dříve zákoník práce výslovně stanovil, že pracovní spory rozhodují soudy, od roku 2007 z něj toto ustanovení vypadlo. Ještě větší prostor pak rozhodčím doložkám poskytla novela zákoníku, kterou s účinností od letošního roku schválila současná vládní koalice.

Vládní opozice přes domácí média upozorňuje, že rozhodčí doložka může stanovit, že rozhodci postupují podle svých pravidel či podle zásad spravedlnosti, nikoli podle občanského soudního řádu. A pokud tak doložka stanoví, nemusí být rozhodčí nález odůvodněn. Snadno se lze podle poslanců ČSSD, kteří vypracovali návrh úpravy zákoníku práce, vyhnout dokazování, tedy výslechům svědků či znalců, které jsou u běžného soudu obvyklé. Návrh opozičních poslanců říká, že proti rozhodčímu nálezu nejsou nyní přípustné v zásadě žádné opravné prostředky. Rozhodčí nález, na jehož základě lze vést exekuci, nelze totiž přezkoumat soudem – až na některé zákonem stanovené výjimky.

Někteří zaměstnavatelé se tak mohou zbavit zákonné odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc z povolání. Díky rozhodcům mohou po zaměstnancích požadovat také vyšší náhradu neúmyslně způsobené škody, než na jakou by měli nárok podle zákoníku práce.

Sociální demokraté nyní navrhují úplný zákaz rozhodčích doložek v pracovních smlouvách. Pokud už je obsahují, přestala by tato ujednání platit, přičemž na smlouvu jako celek by to nemělo vliv. Koaliční vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných však plošný zákaz odmítla. Vláda argumentuje tím, že by se – po případném zákazu rozhodců – zvýšil počet soudních sporů v pracovněprávní oblasti. Větší zatížení soudů by pak mohlo naopak ztížit efektivní ochranu práv. Takové řešení považuje vláda zároveň za nekoncepční, protože koaličním cílem bylo naopak posílení smluvní volnosti. Vláda ale slíbila, že bude souhlasit s omezením rozhodčích doložek tak, aby byli zaměstnanci jako slabší strana pracovněprávního vztahu lépe ochráněni.

Vzorem má být úprava rozhodčího řízení, jaká – shodou okolností právě od začátku letošního dubna – začne platit pro spotřebitele. Rozhodčí doložka by pak musela být sjednána na samostatné listině. Rozhodcem by mohl být jen člověk zapsaný na seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti. Musel by se přitom vždy řídit právními předpisy na ochranu zaměstnance – v opačném případě by jeho verdikt mohl zrušit soud.

-pda-