Odborové organizace, které na České poště chystají stávku, nejsou členy nejpočetnější základní odborové organizace Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, (OS ZPTNS), který je členem Českomoravské konfederace odborových svazů. Tento odborový svaz měl shodou okolností koncem listopadu sjezd, na kterém se podrobně zabýval situací na ČP. Zejména nutným řešením nadměrné zátěže pracovníků a neúměrnou fluktuací v provozech, OS vyzval vládu České republiky a jejího předsedu k urychlení prací na vyplacení kompenzace České poště za poskytování univerzálních služeb stanovených zákonem, za léta 2013 a 2014 v požadované výši, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům. A to i s ohledem na skutečnost, že Česká pošta zajišťuje další veřejné služby pro občany České republiky. OS též požádal Dozorčí radu České pošty a ministra vnitra, jako nositele zakladatelských práv státu ve vztahu k České poště o podporu tohoto požadavku.

Největší odborová organizace ČP spolu s vedení OS ZPTNS chce dále jednat s vedením podniku o zajištění důstojných pracovních, mzdových a dalších podmínek zaměstnanců. Nepovažuje v současné situaci za prospěšné a užitečné vyhrocovat stav a to i vzhledem k celkové situaci podniku a jeho ekonomickým možnostem. ČMKOS věří, že dojde k dohodě ve prospěch všech zaměstnanců ČP.

Převzato z www.esondy.cz    

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-