Dotace je určena malým a středním firmám. Mohou ji využít na zaplacení poradenských služeb při zpracování plánu digitální transformace nebo pro získání certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl.

Příjem žádostí potrvá do 5. prosince 2019. Míra podpory pro jeden projekt činí maximálně 50 procent z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 100 tisíc korun a maximální jeden milion korun.

V případě, že si firma nechá zpracovat plán digitalizace – ať už za pomoci dotace či bez ní – může jej využít i jako podklad pro žádost v programu Technologie, kde je tento dokument podmínkou.

Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v letech 2014 až 2020. Ten je zaměřen na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.

Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací lze nalézt na internetové adrese www.agentura-api.org .

Zdroj: www.businessinfo.cz