Kraj je prý kvůli nedostatku dětí nucen školy spojovat a šetřit. Se zprávou přišlo regionální vydání deníku Mladá fronta DNES.

Podle autorů má být v Přelouči sloučeno gymnázium a Střední odborné učiliště technické. A to se nelíbí nejen lidem, ale i politické opozici. Cílem je ale podle krajských úředníků vytvořit jednu silnou školu, která ustojí úbytek dětí. Tahle fúze by měla nastat už se začátkem nového školního roku v září. Všechny děti by ale měly dostudovat tam, kde studovat začaly. Škola by po splynutí měla podle MfD fungovat pod názvem Gymnázium a střední odborná škola Přelouč a nabízet jak všeobecné, tak odborné vzdělání.

Sloučit se má choceňská obchodní akademie a střední škola cestovního ruchu. Ta se bude podle redakce MfD slučovat v posledních sedmi letech už podruhé. V roce 2003 to bylo již s Integrovanou střední školou technicko-hospodářskou ve Vysokém Mýtě. Nejmenší rozpaky podle deníku vyvolalo plánované splynutí Střední školy Gustava Habrmana a střední odborné školy a učiliště technických oborů v České Třebové. I po sloučení se toho ve škole mnoho nezmění, budovy školám zůstanou, ale budou vystupovat pod jednou hlavičkou. Před měsícem zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo jinou fúzi. V Pardubicích splynout střední odborná škola a učiliště školy Poděbradská a střední potravinářská škola.

-red-