Ke spolupráci se hlásí také firma Agender, server www.pracezeny.cz, mediální partner HR Forum a odborný partner People Management Forum.

Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže, a to ve všech fázích pracovního života. Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům.

Petra Janíčková z firmy Agender vyjádřila zájem o spolupráci slovy: „Jsem přesvědčena, že soutěž Společnost přátelská rodině pomůže české společnosti vnímat ženu nejen jako matku, ale také jako rovnocennou kolegyni v zaměstnání. Firmy, kde ženám zaměstnavatel poskytne pracovní pozice na flexibilní úvazek, získávají nesmírnou konkurenční výhodu jak v loajalitě, tak efektivitě své zaměstnankyně. Zaměstnávat ženy a umožnit jim skloubit rodinu a práci se finančně vyplácí!”

People Management Forum podporuje principy rovných příležitostí a diverzity ve společnostech a nenechá si ujít možnost ocenit prospěšnou aktivitu v této oblasti, jakou projekt Společnost přátelská rodině beze sporu je. Věříme, že uznání projevené cenou odborníků na HR práci může být motivací pro další firmy a organizace,“ vysvětlila brand manažerka Jolana Blažíčková, co People Management Forum vedlo k rozhodnutí udělit speciální cenu.

Podmínky přátelské rodině se týkají všech, vyžadují jednak otevřený přístup a spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů, ale také politická rozhodnutí, která budou zaměstnavatele motivovat. Máme naději, že společnými silami podpoříme další proměny trhu práce ve prospěch rodin,“ doplnila prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Letošní slavnostní předávání certifikátů oceněným organizacím proběhne v listopadu.

Je firma, v níž pracujete, „přátelská rodině“?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.