Základní podmínky čerpání příspěvku na zaměstnance:

 • Zaměstnanec musí v pracovním poměru (ne DPP a DPČ)
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době ani jim nesmí být dána výpověď (s výjimkou „sankčních“ výpovědí § 52 g), h) ZP)
 • Zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce (v PSP je návrh na prominutí podmínky bezdlužnosti)

Příspěvky jsou poskytovány ve 2 režimech

REŽIM A

Nucené omezení provozu a karanténa

 • Zaměstnanec nemůže pracovat kvůli nařízenému uzavření nebo omezení provozovny – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnanec v karanténě – dostává od zaměstnavatele prvních 14 dní náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku (nemocenské).
 • Příspěvek v režimu A bude činit 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. 39 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 39 000,- Kč se za březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí náhradu mzdy  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
 Nucené omezení provozu  100 % průměrného výdělku  80 %
 Karanténa zaměstnance   – 60 % průměrného redukovaného výdělku (jen prvních 14 dnů)
– Možnost zvýšit náhradu (§ 192 odst.3 ZP) 
 80 %

REŽIM B

Související hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru

 • Zaměstnavatel nemůže v důsledku epidemie Covid – 19 zaměstnanci přidělovat práci z důvodu:

– Absence zaměstnanců např. karanténa či péče o dítě – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (pozn. není podmínka absence 30 % zaměstnanců) – § 208 ZP

– Omezení vstupů – dodávek nezbytných surovin či služeb potřebných k provozu – náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku § 207 ZP (prostoj)

– Omezení poptávky po službách¬¬ či výrobcích zaměstnavatele – náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku § 209 ZP (nutná dohoda s odborovou organizací nebo vydání vnitřního předpisu).

 • Příspěvek v režimu B bude činit 60 % z vyplacené náhrady mzdy (tj. i zvýšené např. 70 %, 90 %) (max. 29 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 29 000,- Kč se za měsíc březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí (náhrada mzdy v poměru k hrubé mzdě)  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
Absence zaměstnanců    100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení vstupů   80 % – 100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení poptávky (částečná nezaměstnanost)  60 % – 100 %    60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)

Od kdy, jak a kde žádat o příspěvek?

 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020.
 • Žádosti se budou podávat pouze v elektronické podobě na Úřad práce v místě sídla zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel bude žádat o příspěvek po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá, tj. za měsíc březen bude podávat žádost na počátku měsíce dubna.
 • Mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků by měla být prodleva jen v řádu několika dnů (důležité je doložení dokladů o vyplacených náhradách mezd).
 • Detailnější podmínky programu jsou zveřejněny zde.

REŽIM C

V řešení

Finanční podpora pro firmy s nepřetržitým provozem, u nichž došlo k poklesu výkonu nebo produkce o 30 %, ale nadále platí zaměstnancům 100% mzdy. Předběžně se počítá s kompenzací mezd ve výši 20 %.