Zdravotnictví, telekomunikace, doprava či IT jsou obory, v nichž se českým ženám daří. Podle statistik Deloitte Corporate Governance Centra ČR ve statutárních orgánech společností (představenstvo a jednatelé společnosti) stovky největších českých firem zasedá 8 % žen. V případě zdravotnictví se jedná dokonce o 24,2 %.

Předpokládali jsme, že podíl manažerek ve zdravotnictví bude vyšší, než je celkový průměr. Neočekávali jsem ale, že rozdíl bude tak výrazný,“ komentoval výsledky Jan Spáčil, vedoucí centra, který zároveň považuje za povzbuzující, že se postupně zvyšuje podíl žen ve vedení společností v oborech, jež byly v minulosti jasnou doménou mužů. To se týká sektoru telekomunikací, dopravy a IT, kde na každých deset mužů připadá jedna žena.

Nicméně i přes znatelný růst zastoupení žen ve vedení firem ve srovnání se světem stále zaostáváme, což by nezměnilo ani plánované evropské zavedené kvót, které by se dotklo jen velmi malého počtu společnosti,“ dodává Spáčil.

Výrazné zastoupení žen naopak chybí podle výzkumu v oborech, jako je bankovnictví (4,4 %), energetika (5,5 %) či stavebnictví (6,7 %). Zatímco v případě energetiky a stavebnictví Česká republika nevybočuje z hlavního evropského trendu, u bankovnictví je to podle Spáčila zarážející. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je totiž v ČR podprůměrné.

A jak jsou na tom ženy se svým podílem v dozorčích radách společností? Podle statistik je nejvíce žen zastoupeno v sektoru telekomunikace, dopravy a IT (20 %), kde na každé 4 muže připadá jedna žena. O jednu ženu méně v poměru k počtu mužů pak najdeme v oblasti maloobchodu (16,7 %), farmaceutického průmyslu (16,7 %) a zdravotnictví (16,6 %).

Nejméně žen v kontrolních orgánech naopak působí v energetice (9,2 %) a pojišťovnictví (8,1 %).

Pojišťovnictví a zdravotnictví jsou mezi všemi odvětvími jedinými obory, kde je v součtu vyšší procentuální podíl žen v představenstvu a pozicích jednatelek, než v dozorčích radách. To potvrzuje trend, že v České republice jsou ženy obsazovány především na pozice v kontrolních orgánech společností, než v řídících,“ vysvětluje Magdalena Krakovičová z Deloitte CGC.

Pokud se podíváme na zastoupení žen ve statutárních a dozorčích orgánech, tak jich v součtu najdeme nejvíce ve zdravotnictví (22,8 %), telekomunikacích, dopravě a IT (15,2 %). Nejméně žen zastává souhrnné vedoucí funkce ve stavebnictví (8,3 %) a energetice (7,7 %).

I přesto je podle Deloitte CGC podíl manažerek ve firmách v České republice a v EU stále výrazně menší, než podíl žen ve společnosti. V případě největších českých firem se jedná o 8 % žen s tím, že průměr EU dosahuje 13,6 %.

O čem podle vás svědčí statistické údaje Deloitte Corporate Governance Centra ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.