Jak uvedl list Hospodářské noviny, mají za závazky krachujících společností ručit manažeři firem ve větší míře než dosud. Ručit osobním majetkem tak mají podle návrhu i jednatelé firem. Podle mínění právníků, které list oslovil, jde o razantní prolomení stávající úpravy obchodního práva, protože manažerům hrozí, že když při řízení firmy zariskují a nevyjde to, nemusejí se už nikdy dostat z dluhů.

 

Nový zákon zavádí podle deníku i takzvaný koncept vlivné osoby, která odpovídá za svá rozhodnutí – a tudíž i za újmu vůči věřitelům – i z pozice ve vedení společnosti. To nyní platí jen v případech prokázání zjevně špatných úmyslů.

-pda-