Dalšími cíli koncepce je podle vlády posílení postavení malých a středních podniků v české ekonomice a růst jejich konkurenceschopnosti, rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro ně a posílení jejich inovační schopnosti a ochrany duševního vlastnictví.

Malí a střední podnikatelé reprezentují více než milion ekonomických subjektů v ČR, tedy 99,84 procenta všech podnikatelů. Zaměstnávají přes 1,8 milionu zaměstnanců, což představuje 60,88 procenta všech pracovníků Česka. Na vývozu se podílí asi 51 procenty a na dovozu 56 procenty.

Může koncepce vlády skutečně pomoct zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.