Příkladem ekologických investic Malfini je hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací, který si firma předloni v závěru roku 2019 nechala postavit v prostorách svého skladového a logistického centra v Ostravě-Kunčičkách. To má 20 tisíc metrů čtverečních a pravidelně je v něm skladem asi 20 milionů kusů textilu dováženého do Česka v kontejnerech loděmi, vlaky a výjimečně i letecky z Asie.

„Je to součást společenské odpovědnosti firmy. Chtěli jsme snížit naši uhlíkovou stopu a přispět k ochraně životního prostředí v Moravskoslezském kraji, který patří k nejvíce zatíženým krajům republiky,“ popisuje hlavní motivy pro investici předseda správní rady Radek Veselý. Uhlíková stopa podniku je pro firmu důležité téma – Malfini si například každoročně nechává spočítat, jaký je její dopad na životní prostředí. I kvůli tomu používá pro přepravu textilního zboží z Asie letadla zcela mimořádně, pouze na výslovnou objednávku zákazníka.

ADLER Dobíjecí stanice elektro

Solární panely na střeše a na fasádě

Ostravský komplex Malfini nyní díky investici do hybridního fotovolatického systému za 18 milionů korun (větší část pokryla dotace) dokáže ročně uspořit celkem 291 tun emisí CO2. Prakticky nulovou produkci oxidu uhličitého, který negativně ovlivňuje světové klima, má firma centrální sklad díky necelé tisícovce fotovoltaických panelů s výkonem 296 kWp umístěných na střeše a fasádě budovy. K nízkým emisím dále přispívají kogenerační jednotky, které využívají zemní plyn. Ty jsou důležitým doplněním firemní energetiky pro zimní období, kdy je výroba ze solárních panelů nižší. Jednotky využívají teplo uvolněné při výrobě elektrické energie k vytápění vnitřních prostor haly.

Úspora emisí ale není jediné pozitivum. Firma díky hybridní fotovoltaice získala větší energetickou soběstačnost, což jí umožňují vlastní baterie pro akumulaci elektřiny. To byl další důvod pro investici, protože Malfini v minulosti trápily časté výpadky v dodávkách ze sítě. A to byl pro firmu, která si zakládá na tom, že dokáže dodat zboží do okolních států během 24 hodin, problém.

Kapacita použitých baterií je až 360 kWh. „Při plném nabití může v případě nouze sklad fungovat několik hodin. Pokud navíc svítí slunce, je i s kogeneračními jednotkami nezávislost na distribuční soustavě bez problémů v řádu dnů,“ popisuje Michal Seltenreich technický ředitel Malfini. Očekávaná životnost baterií je šest tisíc cyklů. Systém doplňují také dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrické vysokozdvižné vozíky.

Úspory v milionech korun

Zanedbatelná není ani roční úspora nákladů z firemní fotovoltaiky, která vyrobí necelých 250 MWh elektřiny, kterou firma nemusí nakupovat od obchodníka. Na úplnou soběstačnost skladu to sice zatím nestačí, po ročním provozu se pohybuje kolem 82 procent, ale při ceně energií v době zpracování projektu – tedy v roce 2019 – počítala firma díky vlastní výrobě elektřiny s úsporou téměř milion korun. Od té doby šla ovšem cena elektřiny na energetických burzách výrazně nahoru, a tak je ekonomika solárů ještě lepší.

Synergie jsou také v celkovém konceptu chytrého logistického centra. V hale je zabudováno 1,5 km LED světel, na zakázku vyrobené tepelné čerpadlo a rekuperační jednotka nebo to nejkvalitnější zateplení. Počítačem je řízena také expedice zboží z plně automatizovaného skladu, kde pracuje něco přes sto zaměstnanců. To sice s moderně budovanou energetikou firmy navrženou a postavenou společnostmi Young4energy a NWT přímo nesouvisí, ale podtrhuje to celkový přístup, který Malfini k moderním technologiím má.

Moderní propojení digitálních technologií, ekologie, ekonomiky a soběstačnosti ocenili na projektu Malfini také porotci v Ceně za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy: „Je to vzor pro obdobné inovace práce s energiemi ve středních firmách.“ Kromě toho podtrhli i to, že řešení energetiky přispívá k další digitalizaci podniku.
Inteligentní plánování spotřeby elektřiny

Tím, co energetické řešení v Malfini posouvá k Průmyslu 4.0 a chytré energetice, je prediktivní řízení spotřeby celého systému navázané na předpovědi počasí. Systém získává data od meteorologů dva dny dopředu. Zároveň využívá pro výrobu elektřiny ze solárních panelů ještě krátkodobé předpovědi – třikrát během dopoledne a jednou po poledni. Predikce také pracuje s hodnotami z kogeneračních jednotek. Inteligentní řídicí modul celého hybridního systému, který se z těchto prognóz a celkového využití energií ve skladu „učí“, pak dovede využití elektřiny s velkou přesností plánovat.

ADLER poster Ostrava

Efektivní je to třeba při dobíjení firemního elektromobilu a šesti osmi elektrických vysokozdvižných vozíků. Řídicí software vyhodnotí, kdy bude dobití v rychlonabíječce nejvýhodnější z pohledu ceny a aktuální spotřeby objektu, zohlední přitom i zmíněnou předpověď počasí. Pokud se elektrovozidla nabíjí přes víkend, systém počká na den, kdy je lepší sluneční svit.

Pro management společnosti Malfini je zatím více než roční fungování energetického systému v Ostravě-Kunčičkách potvrzením, že se rozhodl správně. Návratnost fotovoltaiky je i díky dotaci sedm až osm let, předpokládaná životnost panelů je ale 30 let. Solární panely navíc zabírají pouze čtvrtinu plochy střechy ostravského logistického centra. Vyloučeno tak není ani další rozšíření. „Chceme si v blízké budoucnosti nejen umět vyrobit dostatek energie pro sebe, ale také ji dodávat do sítě,“ dodává technický ředitel Michal Seltenreich.

Příběh je součástí publikace Digitální transformace firem a zavádění průmyslu 4.0 – Inspirativní příklady dobré praxe, která vznikla v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 a byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státníhorozpočtu ČR.