Informoval o tom server Ihned.cz.

Podíl českých podnikatelů s optimistickým výhledem pro příští pololetí se snížil z 26,8 procenta loni v létě na 20,5 procenta letos v únoru. Zhoršení podnikatelské nálady na začátku letošního roku se týká všech oblastí podnikání. Vyplývá to z průzkumu Barometr malých a středních podniků, který Hospodářská komora uskutečnila mezi 590 podniky.

„Čeští malí a střední podnikatelé prochází velmi složitou situací, na kterou má vliv i nestabilní ekonomická situace v zemích eurozóny a EU. Podnikatelé bojují s rostoucí daňovou zátěží, s omezováním veřejných výdajů, ale i investic, což jde ruku v ruce s predikcí týkající se poklesu počtu zakázek a objednávek, propouštění zaměstnanců či poklesu objemu investic,“ komentoval výsledky průzkumu Petr Kužel.

Výsledek je podle serveru Ihned.cz srovnatelný s podílem optimistických podniků na začátku roku 2010, kdy mělo pozitivní očekávání 21,2 procenta podniků a lepší než v únoru 2012, kdy mělo pozitivní očekávání 16,1 procenta podniků. Nejlepší výsledek od roku 2009 byl zaznamenán v září 2010, kdy byly patrné výrazné známky ekonomického oživení a zlepšení své situace tehdy očekávalo 35,9 procenta podnikatelů.

Počet respondentů, kteří čekají zhoršení své situace, se proti loňskému srpnu také výrazně zvýšil. V letošním prvním pololetí očekává svůj celkový vývoj negativně 33 procent podnikatelů. V předchozím průzkumu na otázku ohledně očekávaného ekonomického vývoje odpovědělo negativně 25,7 procenta podniků.

V aktuálním průzkumu uvedlo 21,5 procenta podnikatelů, že jejich celková ekonomická situace byla ve druhém pololetí loňského roku příznivější než v předchozím období. Při průzkumu loni v srpnu, kdy podniky srovnávaly svou situaci za první pololetí roku 2012 s předchozím obdobím, nahlásilo pozitivní změnu 22,2 procenta podniků. Naproti tomu negativně se o vývoji své ekonomické situace vyjádřilo 37,4 procenta společností, což je téměř shodný výsledek jako při průzkumu ze srpna 2012.

Růst obratu ve druhém loňském pololetí hlásí 26,7 procenta podniků, pokles pak 40,9 procenta, což je zlepšení proti předchozímu průzkumu. Pozitivní vývoj v příštím období z hlediska svého obratu prognózuje 20,8 procenta podniků, propad očekává 38,2 procenta z nich.

Na 22 procent firem registrovalo v posledním období růst zakázek a objednávek, 39,6 procenta evidovalo jejich snížení. Růst zakázek a objednávek pro letošní první pololetí předpovídá 22,2 procenta, pokles naopak 34,9 procenta firem.

Zvýšení počtu zaměstnanců pro příští období čeká 10,8 procenta podniků, 22 procent jich naopak plánuje propouštění. Nárůst investic v příštím období predikuje 18,6 procenta podniků, pokles 38,4 procenta.

Jak vidíte svou budoucnost ve firmě, v níž nyní pracujete?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.