Změna byla nutná kvůli nálezu Ústavního soudu, který konstatoval, že původní výpočet výše penze byl pro lidi s vysokými výdělky nespravedlivý. Obava lidí, že se jim kvůli změně výpočtu důchodu, penze sníží, je však podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) lichá.

Budoucích důchodců, kterým bude po 30. září vyměřena nižší penze než za současných podmínek, bude sice 70 procent, ale valorizace jim propad vyrovná. V původním návrhu se počítalo, že takových důchodců bude 80 procent. Vyměřované penze se budou po následujících pět let postupně snižovat, celkově však o jedno až tři procenta, nikoliv až o šest procent, jak se původně předpokládalo.

Podle Drábka zvyšování důchodů, které probíhá z roku na rok pravidelnou valorizací, bude pětinásobně až šestinásobně větší než změny výpočtového vzorce. Proto se důchody fakticky nesníží. Podle ministerských propočtů průměrný důchod bude podle nového výpočtu klesat o 60 korun ročně, oproti tomu valorizace pro letošní rok je 360 korun.

Důchody by se měly zvýšit u 20 procent lidí s nejvyššími příjmy, a to o dvě procenta. U deseti procent lidí s nejnižšími příjmy zůstane výpočet zachován na současné úrovni. Nový výpočet penzí oproti původním plánům ministerstva umožní skutečnost, že se stropy pro placení pojistného sníží ze šestinásobku na čtyřnásobek průměrné mzdy. Změn dozná i takzvaná redukční hranice, podle které se výše penzí vypočítává. V současnosti je první redukční hranice na 11 000 korunách, druhá na 28 200 korunách. Do výše 11 000 korun se do důchodu započítává 100 procent osobního vyměřovacího základu. Mezi první a druhou redukční hranici se započítává 30 procent vyměřovacího základu, nad ní deset procent.

Po 30. září, pokud návrh projde, bude první redukce stanovena na 44 procent průměrné mzdy a druhá na čtyřnásobku průměrné mzdy. Do první redukční hranice se bude započítávat 100 procent vyměřovacího základu, mezi první a druhou redukční hranicí 26 procent a nad druhou redukční hranicí nic.

-pda-