Počet v tendru soutěžených jednotek by měl rozdělením některých z nich narůst zhruba o třetinu. Tím by se zvýšila šance menších regionálních firem dostat se k zakázkám. Podle některých kritiků současná velikost jednotek zvýhodňuje velké těžařské firmy na úkor malých a středních. Ty se například v důsledku pro ně příliš vysokých bankovních záruk nedostanou ke dřevu.

Nový generální ředitel LČR Daniel Szórád jednal podle Jurečky s předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem o možnosti úprav podmínek výběrového řízení.

Podle informací, které mám, je možné, že by při zadávání tendrů mohla být do určité míry zohledněna zaměstnanost ohrožených sociálních skupin,” uvedl ministr s tím, že má na mysli absolventy či osoby nad 50 let věku, které těžko shánějí práci.

V podmínkách tendru by podle Jurečky mohlo být také stanoveno, kolik mají vítězné firmy zaměstnat lidí v regionech s vysokou nezaměstnaností. “Co je klíčové, aby to dokázali právníci do těch podmínek dobře napsat, ale na tom se pracuje,” podotkl ministr.

Není to tak, že tady budeme dneska budovat sociální podnik Lesy ČR, ale, že v rámci jejich činnosti a tendrů se bude klást důraz na jako na jedno z kritérií právě na sociální zodpovědnost,“ řekl Jurečka. Ten také chce, aby MZe i LČR úzce spolupracovali s ministerstvem sociálních věcí a úřady práce.

Pětiletý tendr 2015+ navazuje na tendry 2014+ a 2013+, při nichž se soutěžila vždy zhruba pětina území státních lesů. Výjimkou byla soutěž celého území v tendru 2012+, kdy Lesy ČR zavedly takzvaný senátní cyklus, při němž se každý rok soutěží pětina území. Tendr je každý rok vždy rozdělen ještě na několik desítek územní jednotek, například v tendru 2014+ se soutěžilo 31 jednotek. Vítězové tendrů zajišťují pěstební práce, dřevo těží a sami jej i prodávají.

Szórád začátkem minulého týdne uvedl, že chce tendr vypsat co nejdříve, aby měl podepsané smlouvy s vítěznými firmami k 1. lednu 2015. Podle něj se chce firma vyvarovat toho, aby na trhu chybělo dřevo nebo se kvůli včasnému neuzavření smluv zvýšila nezaměstnanost v oboru.

Domníváte se, že opatření navržené ministrem zemědělství sníží nezaměstnanost?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.