Dne 3. května uspořádalo regionální zastoupení Svazu pro studenty aplikované chemie střední školy Educhem exkurzi do Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. neboli SPOLCHEMIE.

Svaz průmyslu a dopravy řadu let aktivně podporuje technické a odborné vzdělávání s cílem zpopularizovat jednotlivé obory a pomoci firmám najít kvalitní pracovníky. Jednou z cest, jak ukázat studentům praktickou stránku učiva může být exkurze do firem.

A proč právě SPOLCHEMIE? „Ústecký kraj byl a je považován za kraj chemiků. Máme zde řadu významných chemických firem, jejichž výrobky nám v mnohém zpříjemňují či usnadňují život a bez nichž by spousty věcí prakticky nefungovaly. To si málokdo z nás uvědomuje. Jednou z takových firem je právě SPOLCHEMIE. Navíc je to moderní podnik, který patří mezi špičku výrobců svého oboru v Evropě, má svůj výzkum a vývoj a vlastní řadu patentů. Nemůžu opomenout ani ekologicky orientované hodnoty firmy a její proaktivní přístup v rámci transformace kraje,“ odůvodnila výběr firmy regionální manažerka pro Ústecký a Karlovarský kraj Radka Bartíková.

Základ portfolia SPOLECHEMIE tvoří hydroxidy, chlorová chemie a syntetické pryskyřice. Ty se využívají k výrobě i zcela obyčejných věcí. „Když se rozhlédnete kolem sebe, není téměř nic, kde byste nenašli naše výrobky,“ sdělil studentům Tomáš Loubal, manažer pro rozvoj obchodu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a pokračoval s již konkrétními příklady „Víte, proč jsou slané preclíky a tyčinky tak pěkně vypečené a křupavé? Za vším stojí náš hydroxid sodný neboli louh. Aby se docílilo hnědé krusty a výraznější chuti, namáčí se do 3 % roztoku hydroxidu sodného a vody.“ Další otisk SPOLCHEMIE a jejích produktů najdeme například v nátěrech na ledničkách, podlahách v garážích nebo v zubních kartáčcích.

SPOLCHEMIE je firmou, která si dobře uvědomuje současnou energetickou situaci a potřebu chránit životní prostředí. Tomu přizpůsobuje i výrobu – opouští fosilní paliva a jde zelenou cestou obnovitelných zdrojů. „Zavádíme nejmodernější technologie a vyvíjíme produkty, které jsou šetrné vůči přírodě i lidem. Využíváme obnovitelné suroviny, usilujeme o efektivní využití energie a řízeně minimalizujeme svou uhlíkovou stopu,“ uvedl Loubal. Mezi řadu ekologicky přínosných projektů firmy patří i využití zeleného vodíku, který je vedlejším produktem membránové elektrolýzy. Tento zelený vodík bude již brzy sloužit jako ekologické palivo pro ústeckou městskou hromadnou dopravu.

 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. vyrostl v roce 1856 na zelené louce poblíž tehdy malého města Ústí nad Labem. Teprve postupem času jej město obrostlo a stal se tak součástí jeho centra. Správní budova SPOLCHEMIE, která je na fotografii v pozadí studentů, byla v době svého vzniku nejvyšší budovou na území tehdejšího Československa.