Počet nově vzniklých firem se meziročně snížil o 929, zatímco počet zaniklých společností vzrostl o 1135. Čistý přírůstek se tak meziročně snížil o 2064 a byl nejnižší za posledních pět let.

“Počet nově vzniklých firem se po většinu roku držel poblíž historických maxim, což souvisí s pokračujícím růstem české ekonomiky v roce 2018 a celkovým optimismem, který v souvislosti s ekonomickou situací ve společnosti převládal,” uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Meziroční pokles počtu nových společností podle ní částečně ovlivnila situace v prvním čtvrtletí 2017. Tehdy v reakci na pokračující zavádění elektronické evidence tržeb vzniklo nadprůměrné množství firem. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2018 tak vzniklo o 1239 společností méně než v prvním čtvrtletí 2017, v dalších třech čtvrtletích roku 2018 již bylo založeno meziročně více společností než v roce 2017.

V prosinci 2018 vzniklo 2621 nových firem. V uplynulém roce rovněž pokračoval trend postupného růstu zaniklých společností, a jejich počet tak dosáhl nového maxima. Postupný nárůst počtu zaniklých firem je přirozeným jevem, který souvisí mimo jiné se stále se zvyšujícím celkovým počtem společností v tuzemsku. Těch je nyní více než půl milionu.

V roce 2018 vzniklo i zaniklo nejvíce společností v Praze (14 812) a v krajích s velkými regionálními centry. V Jihomoravském kraji přibylo 3853 společností, v Moravskoslezském kraji 2502 a ve Středočeském kraji 2273. Podobně tomu bylo také v případě zániků firem. V Praze jich skončilo 7011, v Jihomoravském kraji 1235, v Moravskoslezském kraji 983 a ve Středočeském 913.

Nejvíce firem loni vzniklo v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, a to 8194. Následoval obchod se 4834 novými společnostmi a nakládání s nemovitostmi, kde vzniklo 244 společností. Nejvíce společností pak zaniklo v obchodu (4644), v sektoru nakládání s nemovitostmi (2730) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1456).

V roce 2018 se dále snížil podíl bankrotů na zánicích obchodních společností, když poprvé od účinnosti stávajícího insolvenčního zákona, tedy od roku 2008, klesl pod pět procent. Ještě v roce 2014 přitom tvořily bankroty více než pětinu všech zániků firem. V roce 2016 to byla desetina, v roce 2017 už 6,3 procenta a loni klesl podíl bankrotů na 4,9 procenta.

Zdroj: www.ihned.cz 

-lhe-