Podle ekonomů jsou příznivá čísla důsledkem náboru zaměstnanců na sezonní práce, ať už ve stavebnictví nebo ve službách a také díky poptávce po pracovní síle v průmyslu. Ekonomové se shodují v tom, že další měsíce mohou přinést ještě další snižování počtu lidí bez práce.

Rozbor agentury ČTK k nezaměstnanosti uvádí, že podmínky na trhu práce stále zlepšují sezonní faktory. Díky tomu, že práce ve stavebnictví, zemědělství i službách jsou v plném proudu, nezaměstnanost klesá. Propouštění se v ekonomice dál pozvolna snižuje, zatímco počet lidí, kteří našli práci, zůstává podle ekonomů slušný. Roste i počet volných míst, který vytváří prostor pro zlepšování čísel i v dalších měsících. Počet volných pracovních míst vzrostl o 4,4 procenta na 37 649.

Naopak trh práce mírně brzdí pokles ve stavebnictví, kde nacházejí uplatnění hlavně lidé s nízkou kvalifikací a horší pracovní umístitelností. Pro Svaz průmyslu a dopravy nejsou ale čísla květnové nezaměstnanosti důvodem k přílišnému optimismu. Průmysl, zaměstnávající 40 procent ekonomicky aktivních lidí, nechystá v příštích měsících výrazný nábor nových pracovníků. Podniky jsou prý pod výrazným tlakem rostoucích nákladů. V šetření svazu z jara letošního roku to potvrzuje téměř 90 procent firem. Nabírat nové pracovníky se chystá pouze necelá šestina průmyslových podniků. Téměř dvě třetiny podniků se nechystá k propouštění ani k přijímání nových lidí.

Podle svazu se také prohlubuje problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků, který dočasně odsunula do pozadí hospodářská krize. Pro zhruba 13 procent podniků jde aktuálně o největší bariéru jejich rozvoje. Jak také vyplývá z šetření svazu, podle více jak třetiny firem (36 procent) se letos situace ohledně dostupnosti kvalifikovaných pracovníků zhoršila

Dobrý květnový výsledek nezaměstnanosti však může v příštích měsících zhoršit nárůst počtu nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol.

-red-