Rodičům pomáhá necelá třetina, lidem nad 55 let dokonce jen devět procent podniků. O širším zavádění podpor firmy zatím neuvažují. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR s názvem Zaměstnanecké benefity v roce velkých změn.

Téměř dvě třetiny firem zatím nemají vytvořený žádný program podpory rodičů s dětmi předškolního věku. Přestože poptávka po nich stoupá, jejich zavedení plánuje pouhých pět procent podniků.

Vedle dlouhodobých motivačních benefitů, jako jsou například pojistné produkty či vzdělávání, je pomoc rodičům účinnou investicí do kvalitních zaměstnanců,“ vysvětluje Kateřina Štěrbová, ředitelka odboru zaměstnaneckých benefitů ING Pojišťovny.

Nejčastěji se u firem setkáme s alternativním úvazkem, který je jako zaměstnanecký benefit nabízen rodičům v 18 procentech případů. Ti tak mohou například pracovat z domova, využívat stlačený pracovní týden či flexibilní pracovní dobu.

Mezi další formy podpory rodičů patří i mateřské školy či jesle, které nabízejí tři procenta společností a dalších pět procent na ně přispívá.

Firemní školka je benefitem, který maminky a tatínkové ze společnosti Siemens velmi oceňují. Pro nás jako zaměstnavatele to pak přináší skvělou konkurenční výhodu – podporujeme dřívější návrat do zaměstnání, udržení si znalostí a spolu s kratšími pracovními úvazky tímto benefitem výrazně napomáháme vytvoření rovnováhy mezi osobním a pracovním životem,“ říká Tomáš Salák ze společnosti Siemens.

Spolu s novou legislativou se vynořila možnost zajistit pro mladé rodiny takzvané dětské skupiny. Podle průzkumu je o ně ze strany zaměstnavatelů ale malý zájem a plánují je jen ve čtyřech procentech firem,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Radek Špicar.

Podobně malý zájem je věnován zaměstnancům starším 55 let. Nějaký program na jejich podporu má pouhých devět procent společností. Nejčastěji se jedná o speciální vzdělávání a program seniority.

Průzkum Zaměstnanecké benefity v roce velkých změn ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR probíhal v letošním červenci elektronickou formou. V pořadí již sedmé vlny průzkumu se zúčastnilo 155 společností ze všech krajů České republiky.

Jaké benefity byste pro sebe uvítali?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.