Postoje lidí k těmto otázkám se za posledních deset let výrazně nezměnily. Průzkum uskutečnilo CVVM od 5. do 12. Března letošního roku a dotazovalo se u více než 1000 obyvatel České republiky starších 15 let.

Názory na to, zda cizince vůbec zaměstnávat, či ne, jsou v české společnosti vyrovnané. Lehce převažuje souhlas se zaměstnáváním cizinců, který v průzkumu vyjádřila přesně polovina dotázaných. Proti bylo 42 procent lidí. Podíl příznivců zaměstnávání pracovníků ze zahraničí oproti minulým třem letům mírně poklesl, z 55 na 50 procent. Při prvním průzkumu na toto téma v roce 2003 ale činil podíl souhlasných reakcí pouze 45 procent, v roce 2008 zase naopak krátkodobě vzrostl až na 68 procent.

Naprostá většina Čechů si ovšem myslí, že levná zahraniční pracovní síla ohrožuje zaměstnávání českých občanů. K tomuto názoru se přiklání 78 procent lidí, a pouze necelá pětina dotázaných s ním nesouhlasí. Stejný podíl účastníků průzkumu rovněž uvedl, že by se zaměstnávání cizinců mělo omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Přes dvě třetiny lidí si také myslí, že cizinci by měli být zaměstnáváni jen v profesích, o něž čeští občané nemají zájem. Příliv cizího kapitálu ale podle 52 procent Čechů zlepšuje situaci na tuzemském trhu práce.

Poměr souhlasných a nesouhlasných vyjádření obyvatel České republiky ke zmíněným otázkám se za posledních deset let výrazně neměnil. Větší změnu zaznamenalo CVVM jen v postoji Čechů k tomu, zda při zaměstnávání dávat přednost cizincům ze zemí EU před obyvateli ostatních zemí. V roce 2003 s tím souhlasilo 29 procent lidí, nyní už 46 procent.

Podpora zaměstnávání cizinců je podle CVVM vyšší u lidí s vyšším stupněm vzdělání a lepším hodnocením životní úrovně domácnosti dotázaného. Vstřícnější vůči přijímání lidí ze zahraničí jsou i vysoce kvalifikovaní odborní či vedoucí pracovníci, dotázaní hodnotící ekonomickou situaci ČR jako dobrou nebo ani dobrou, ani špatnou a voliči pravicových stran.

Nesouhlas vyjadřovali častěji důchodci, nezaměstnaní, dotázaní hodnotící ekonomickou situaci ČR jako špatnou a příznivci levice nebo lidé rozhodnutí nevolit.

-pda-