Podle expertů patří mezi důvody nezájmu lidí o takový druh pojištění vedle stagnace půjček to, že se toto pojištění nevztahuje na ukončení pracovního poměru dohodou.

Týden uvedl, že pojištění pro případ ztráty zaměstnání kryje zejména ztrátu zaměstnání, ke které nedojde z vůle či vinou klienta. Naopak obvykle nekryje ukončení pracovního poměru dohodou. Právě to je hlavním důvodem nízkého zájmu o tento typ pojištění. Klienti se podle zjištění Týdne většinou obávají, že se se zaměstnavatelem vždycky „dohodnou“. Týdnem oslovení experti na pojištění také míní, že důvodem nezájmu o toto pojištění možná souvisí i s malým povědomím lidí o tomto konkrétním pojištění.

-pda-