Podle analytiků společnosti LMC, které cituje agentura ČTK, může být hlavním důvodem neschopnosti vytvořit si peněžní polštář zkrátka to, že žádná hotovost rodinám nezbyde. Často jde ale prý i o určitou nezodpovědnost lidí. Z šetření dále vyplynulo, že nedávné období, kdy doznívaly vlivy ekonomické krize, přeci jen částečně přispělo ke změně přístupu lidí. Ti nyní více začínají myslet na zadní vrátka. Kromě 61 procent těch, kteří potřebu mít finanční rezervy jasně vnímají, dalších 20 procent uvádí, že to také zváží. Průzkum se uskutečnil v průběhu první poloviny tohoto roku a účastnilo se jej 2329 lidí.

Jak si lidé vytváří rezervy pro případ ztráty zaměstnání

Má jistou finanční rezervu – 34 %

Rezervu nemá, ale plánuje jí vytvořit – 27 %

Bude o rezervách uvažovat – 20 %

Rezervu nemá, protože se o práci nebojí – 19 %

Pramen: LMC

-pda-