Burza práce a vzdělání je určena všem, kteří se na vstup na trh práce teprve připravují, ale také těm, kteří hledají práci nebo uvažují o změně profese či vhodné rekvalifikaci. „Návštěvníci se dozvědí čerstvé informace z trhu práce. Veletržní formou se jim představí významní zaměstnavatelé z Přerovska a širokého okolí. Na místě budou i zástupci 12 středních a 3 vysokých škol s vazbou na přerovský region, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem,“ upřesňuje pověřený ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Přerově Vlastimil Přidal.

Na každém ze stánků budou zaměstnavatelé poskytovat informace týkající se náplně práce u jednotlivých profesí, požadavků na vzdělání, postupů při zapracování nových zaměstnanců (např. v případě absolventů), možností profesního rozvoje, benefitů nebo třeba firemní kultury. V návaznosti na požadované vzdělání pak návštěvníci mohou kontaktovat zástupce středních odborných a vysokých škol a probrat s nimi podmínky studia, nabízené rekvalifikace nebo získat bližší informace o zázemí školy.

Nedílnou součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou specialisté Úřadu práce ČR. Zájemci se od nich mimo jiné dozví, jak správně napsat životopis či motivační dopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich současné kvalifikace a praxe nebo jak jim může ÚP ČR pomoci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poradenských služeb. 

Úmyslem organizátorů je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, kariérním poradcům a všem ostatním zájemcům získání užitečných a praktických údajů přímo od zaměstnavatelů, popřípadě vzdělávacích institucí, které nabízejí vzdělání v profesích, jež mají vysoké uplatnění nejen na regionálním trhu práce. „Našim společným cílem je poskytnout všechny aktuální informace, které návštěvníkům pomohou v orientaci a v konečném rozhodování, jaké vzdělání či profesi zvolit. Zájemcům o práci doporučujeme vzít s sebou několik výtisků profesního životopisu s kontaktními údaji a informacemi o získaném vzdělání a praxi,“ shrnuje regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Richard Koubek.

Na příchozí budou čekat také různé zajímavé exponáty a praktické ukázky výroby a řemesel (tzv. Živá knihovna povolání).

 „Žáci a studenti se mohou těšit i na vědomostní soutěž o atraktivní ceny, která bude probíhat přímo na stáncích vystavovatelů“ doplňuje Martin Dýčka z Okresní hospodářské komory Přerov.

Záštitu nad Burzou práce a vzdělání v Přerově převzal Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

„Akce tohoto nebo obdobného charakteru Úřad práce ČR organizuje, či se na jejich organizaci spolupodílí, v rámci celé republiky. Nelze také opomíjet jejich důležitost pro naše klienty, kteří jejich prostřednictvím mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to díky široké poptávce po pracovní síle,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Veškeré informace o burzách (včetně seznamu vystavovatelů) jsou k dispozici na webu www.burzapav.cz, wwww.uradprace.cz nebo facebook.com/uradprace.cr. 

Zdroj: www.uradprace.cz 

-lhe-