„O odborné praxe v naší společnosti je poměrně velký zájem. I po 10 letech své existence se do tohoto programu hlásí více než sto učňů ročně. Je i v našem zájmu, aby si učni osvojili nejen odborné teoretické, ale i praktické znalosti a zkušenosti. Je pro nás důležité, aby pracovali pod vedením těch nejzkušenějších mistrů, poznali pracovní prostředí, seznámili se s firemní kulturou a především, aby se u nás cítili dobře,“ uvedl Jaroslav Vystrk, ředitel pro personální záležitosti v LIBERTY Ostrava.

Ve školním roce 2021/2022 poskytne LIBERTY Ostrava a její zaměstnanci odbornou praxi 120 učňům ze čtyř škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů a železničář. Pod vedením zkušených odborníků z huti si učni osvojí teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro práci v ocelářství. Cílem vzdělávacího programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách, zatraktivnit mladé generaci řemeslo a zajistit si dostatek kvalitních pracovních sil, které budou huti v následujících letech pomáhat s plánovanou transformací směrem k výrobě zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality.

„Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá i z hlediska budoucnosti našeho podnikání. Naším cílem je budovat další generaci odborníků se zájmem o toto řemeslo. Učně vnímáme jako potenciální zaměstnance a chceme, aby u nás ti šikovní po praxi zůstali nastálo,“ dodal Jaroslav Vystrk.

LIBERTY Ostrava každoročně věnuje odborné přípravě učňů velkou pozornost. Praktickou výuku poskytuje učňům Vítkovické střední průmyslové školy, Střední školy elektrotechnické, Střední školy technické a dopravní a Středního odborného učiliště DAKOL.

Zdroj: www.spcr.cz