Jednání zahájil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který zhodnotil stav zaměstnanosti v kraji a představil činnosti libereckého Paktu zaměstnanosti (PZ). Následně se k Paktům a jejich významu vyjádřili všichni VIP hosté. Generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková uvedla, že ÚP vnímá úlohu Paktů velmi pozitivně. Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, vidí jako jeden z úkolů PZ spolupráci při regionální predikci trhu práce. Zmínil se i o pilotním projektu na duální vzdělávání, který bude v Moravskoslezském kraji spuštěn od 1. 9. 2017 v pěti školách a sedmi firmách.

Následně se účastníci věnovali dalším tématům. Generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková zhodnotila aktuální situaci na trhu práce v ČR a  roli PZ. Akční plán Práce 4.0 představil Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek z MPSV. Upozornil na změny v oblasti trhu práce i v sociální oblasti spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí. Ta s sebou přináší určité hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba reagovat. „Rekvalifikace zaměstnanců na nové kompetence spojené s Průmyslem 4.0 je úlohou zaměstnavatelů v rámci společenské odpovědnosti firem,“ poznamenal v rámci diskuse viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Dopolední část uzavřela diskuse o návrzích na změny OP Zaměstnanost a odpolední blok pokračoval zhodnocením stavu realizace dle jednotlivých krajů projektu KOMPAS. Zástupci všech 14 PZ se podělili o zkušenosti s realizací projektů z výzvy OPZ č. 55 a další činností. 

Všichni přítomní měli možnost po skončení jednání navštívit expozice science centra IQLANDIA. Další setkání teritoriálních PZ se uskuteční za půl roku.

Zdroj: www.spcr.cz