Mezi hlavní tuzemské zákazníky z automobilového průmyslu patří například Škoda Auto, TPCA, Continental, TI Automotive, Denso, Modelárna LIAZ, Magna nebo Knorr-Bremse, pro něž VÚTS vyvíjí montážní a zkušební stanice či plně automatizované linky. „Například pro Knorr-Bremse realizovali kompletní linku pro výrobu filtračních patron do brzdových systémů,“ řekl Jiří Václavík, vedoucí obchodního oddělení.

S VÚTS spolupracují i čeští výrobci z dalších odvětví, např. Preciosa nebo LASVIT. Světový ohlas vzbudila obdivuhodná instalace v nemocnici Abú Dhabí v Saudské Arábii. Jedná se o obrovské, 16 metrů dlouhé skleněné kyvadlo, které visí nad písečným kruhem o ploše 50 m2. „VÚTS nám dodal servomotory a naprogramoval a vymyslel celou technologii pohybu kyvadla. Kreslí do písku obrazce, které si návštěvníci nebo pacienti nemocnice zvolí, buď z přednastavených kompozic, nebo je sami nakreslí do iPadu,“ popisuje spolupráci majitel firmy Lasvit, Leon Jakimič.

Návrat k textilním kořenům

V poslední době roste také poptávka po textilních technologiích. Ty dodává VÚTS i společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, která zpracovává skelná vlákna pro stavební aplikace a v loňském roce byla zároveň nejvýznamnějším tuzemským zákazníkem VÚTS. „Našimi pneumatickými tkacími stroji jsme během dlouholeté spolupráce vybavili celou jejich tkalcovnu v Litomyšli. Celkem jde o více než 150 kusů. Letos jim budeme dodávat dalších deset. Jedná se již o tryskové tkací stroje nové generace s naším řídicím systémem, tzv. CAM EL Adaptive, jehož produktivita je o 20 % vyšší než u původních,“ vysvětluje Jiří Václavík.

Zvyšující se poptávku po zařízeních textilních technologií pozorují ve VÚTS již delší dobu. „Rozvoj této oblasti nás samozřejmě nesmírně těší, protože tak můžeme významně navázat na naše historické znalosti a know-how. V současné době pracujeme zejména na projektech a zakázkách na zpracování skelných či uhlíkových vláken. Realizujeme též dodávky strojních zařízení na výrobu nanovlákenných struktur. Zde je největší zájem o využití nanovláken do ochranných roušek. O dodávce plně automatizovaného stroje na výrobu ochranných ústenek s nanovrstvou jednáme například s renomovanou společností NANOSPACE. Vyvíjíme také menší stroje, jež budou sloužit k výrobě roušek přímo ve firmách, které tak nebudou muset být závislé na dodávkách od externích dodavatelů ochranných prostředků pro zaměstnance,” popisuje Jiří Václavík.

Německo, Francie, Švýcarsko, Tchaj-wan i Čína

Desítky projektů ročně realizuje VÚTS také pro své zahraniční klienty. Kompletní sestavy laserových obráběcích center dodala například do německého Chemnitz, společnosti SITEC Industrietechnologie, spolupracuje také se švýcarskými firmami, jako je výrobce tvářecích strojů HATEBUR či švýcarský státní metrologických ústav Federal Institute of Metrology METAS v Bernu, pro kterého jsme vyvinuli kompletní testovací linku na zkoušení pohybových čidel.

„Tchaj-wanským zákazníkům společnosti TTRI Taipei a společnosti Shape It, jsme již dodali první stroje DIFA (DIstance FAbrics) určené pro tkaní prostorových 3D tkanin. Předpokládáme, že zájem o tyto technologie do budoucna poroste. Velký potenciál má například rozjíždějící se spolupráce s francouzským výrobcem a prodejcem sportovních potřeb DECATHLON, pro niž nyní tkáme první vzorky distančních tkanin s proměnlivou distancí, které hodlají využit při výrobě nových typů kajaků,” dodává Jiří Václavík.

Největším zahraničním zákazníkem VÚTS je pak v současné době společnost Wuzhong z čínského Wuhanu, které liberecká firma dodává plně automatické systémy výměny nástrojů k jejich obráběcím centrům.

Výzkum a vývoj v době pandemie

Ani oblast výzkumu a vývoje nebyla v loňském a letošním roce ušetřena následků pandemie koronaviru. Omezení se dotkla nejen organizace práce přímo ve VÚTS, ale poklesly i zakázky. Pokles se ale neprojevil stejnou měrou ve všech segmentech, největší byl v oblasti automatizace a výrobních prostředků pro automotive. „Díky diverzitě našich aktivit se nám však dařilo na tyto výkyvy reagovat a hledat jiné perspektivní obory. Boom zaznamenaly zejména nanotechnologie, respektive využití nanovlákenných membrán pro výrobu ochranných roušek. Spolupodíleli jsme se také na vývoji zařízení pro lisování respirátorů z nanomateriálů. Oblasti nanomateriálů zejména ve spolupráci s členy clusteru Nanoprogress se chceme věnovat i do budoucna,“ popisuje pandemické dopady šéf obchodního oddělení Jiří Václavík s tím, že v současné době je již znát pozvolný nárůst poptávky nových zakázek.

Finance

Obrat VÚTS činil v loňském roce 280 milionů korun, letošní predikce jsou i přes propad v prvním půlroce optimistické a počítáme s obratem cca 300 milionů Kč. VÚTS je výzkumnou organizací a její financování tvoří jak soukromé tak grantové prostředky. Poměr financování je vyvážený, část příjmů tvoří prostředky ze soukromé sféry, tedy z realizovaných projektů a zakázek pro průmyslové partnery s zákazníky. Část výzkumně vývojových aktivit je realizována v národních a mezinárodních grantových projektech, kde VÚTS spolupracuje s dalšími výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky. V letošním roce zde běží téměř dvacet grantových projektů.

O společnosti

VÚTS patří k největším nezávislým výzkumným základnám pro strojírenství v České republice. Roční obrat společnosti se pohybuje okolo 280 milionů korun a v současné době vlastní 71 patentů a 15 užitných vzorů. Letos slaví VÚTS, a. s., úžasných 70 let od založení – v roce 1951 vznikl v Liberci Výzkumný ústav textilní technologie, předchůdce Výzkumného ústavu textilních strojů. Nový a krátký název VÚTS, a. s., nese společnost od roku 2008.

VÚTS se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl, a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. Dále se VÚTS zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení. Činnost VÚTS se vyznačuje nabídkou komplexního služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku. Do budoucna společnost plánuje rozvíjet své aktivity v nových perspektivních oblastech, zejména pro robotické aplikace a návrhy a realizace pokročilých kompozitních struktur. VÚTS je aktivním členem České technologické platformy Strojírenství a České technologické platformy pro textil.

Zdroj: www.spcr.cz