V Kongresovém centru ALDIS ve spolupráci SP ČR a Krajským úřadem v Hradci Králové mohli žáci navštívit stanoviště firmy ČEZ a.s. a seznámit se s povoláním elektrikář silnoproud, firmy Medis Holding a.s. a dozvědět se o práci stavebního technika, projektanta a stavebního dělníka-silničáře.

Úřad práce, pobočka Hradec Králové dal dětem nahlédnout do karet povolání, které používá kariérový poradce/poradkyně na Úřadu práce. Jejich úkolem bylo během vymezeného času ve skupinkách odhadnout, co je na obrázku za povolání a který stupeň vzdělání je potřeba pro výkon profese. Ne u všech povolání měly dobrý odhad. Také si vyzkoušely jaké to je, dokázat se orientovat v jednotlivých povoláních a získali informace, kdy mohou kariérové poradenství využít.

Firma AXIS a.s. pro děti připravila srovnání staré a nejnovější svářečské kukly s přívodem filtrovaného vzduchu do dýchací zóny svářeče, ukázala rentgenový snímek chybně provedeného svaru a jeho vyhodnocení na negatoskopu. Děti si mohly samy vyzkoušet svařování na virtuálním trenažéru a prohlédnout automat pro orbitální svařování trubek. Zaměstnanci společnosti jim představili nejpoužívanější metody svařování, přídavné materiály a ukázali, jak vypadá koutový svar různými metodami. Jako ukázku svářečské práce si mohli žáci prohlédnout část jaderného reaktoru.

Fakultní nemocnice Hradec Králové předvedla práci všeobecné sestry. Žáci si mohli pod dohledem zaměstnanců nemocnice vyzkoušet na cvičných modelech resuscitaci, odběr krve či práci s obinadlem. Současně byl tým nemocnice připraven odpovědět na případné otázky žáků, kteří by měli o práci ve zdravotnictví zájem.

I V JIČÍNĚ SI DĚTI VYZKOUŠELY PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY

V Jičíně díky spolupráci SP ČR s Městem Jičín a Kulturním zařízením města Jičína se mohl v Masarykově divadle prezentovat Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Jičín s kariérovým poradcem, firma ČEZ a.s. s povoláním elektrikář silnoproud.

Na stanovišti VOŠZ a SZŠ Hradec Králové se děti seznámily se skutečnými pomůckami, které používají zdravotní sestry, a vyzkoušely si např. měření krevního tlaku a základy resuscitace. Ptaly se na věci, které je zajímají nebo i trápí. Řada dětí aktivně naslouchala a zapojovala se do poznávacího kvízu, orientovaly se v základních pomůckách, které při každodenní práci sestra používá např. pomůcky pro diabetiky, k odběru krve atd.

U firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o. si žáci vyslechli nejen jak to chodí ve výrobě, ale i jaká jsou podpůrná oddělení firmy. Vyzkoušeli si montáž jednoduchého dílu a dostali drobný dárek. Za Continental se účastnili zástupci z oddělení Kvality, Výroby, Vývoje a Personálního oddělení.

Firma Seco Industries, s.r.o. vyrábí zahradní a profesionální traktory určené pro sečení a sběr trávy. Mají vlastní technický vývoj strojů, založený na jejich vysoké kvalitě, spolehlivosti a robustnosti. Žákům představili pozici konstruktéra, který se přímo podílí na konstrukci a vývoji výrobků a pozici nákupčí strojírenského materiálu, který zajišťuje výběr dodavatelů a nákup součástek.

Zdroj: www.spcr.cz