Zpočátku se to bude týkat lidí, kteří jsou v evidenci ÚP déle než rok, poté i dalších. Organizování veřejné služby bylo od ledna převedeno z měst a obcí na Úřad práce.

Až dosud byla veřejná služba nabízena především osobám v hmotné nouzi. Za její výkon jim sice nenáležela odměna, ale bylo to zohledňováno při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Měl vliv také na výši příspěvku na živobytí u lidí, kteří ho pobírají déle než šest měsíců. Například u nich nedocházelo po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí k poklesu na existenční minimum.

Nyní ovšem mohou úředníci ÚP posílat na veřejnou službu lidi, kteří jsou v jeho evidenci déle než dva měsíce. Její rozsah bude až 20 hodin týdně. Pokud nezaměstnaní nabídku veřejné služby bez vážných důvodů odmítnou, budou vyřazeni z evidence. To znamená, že přijdou o podporu a budou za sebe muset platit zdravotní pojištění.

-red-