Pokud jde o administrativní zátěž, tedy náklady, které musí podnikatelé vynakládat na splnění informačních a jiných povinností, které jim ukládá stát prostřednictvím právních předpisů, pak zde opravdu nedochází k jejímu viditelnému snižování. Za jednu odstraněnou povinnost v jednom rezortu hned nastoupí povinnosti dvě až tři v rezortu jiném.

Administrativní zátěž podnikatelů je negativním faktorem, jenž podstatným způsobem ztěžuje fungování podnikatelského sektoru.

Bližší informace najdete zde: Legislativa_a_podnikatelské_prostředí.doc

Zdroj: www.spcr.cz