Nově se bude “trestat” nedodržování léčebného režimu, znemožnění kontroly a nedostavení se k lékaři – odejmutím nemocenské. A v mimořádně křiklavých případech bude hrozit až “vyhazov”.

Od Nového roku má začít platit novela zákona o nemocenském pojištění, kterou právě ve druhém čtení projednávají poslanecké výbory českého parlamentu. Novela zpřísňuje režim pro lidi na neschopence, vycházky budou možné nanejvýše na šest hodin denně, a to jen mezi sedmou ranní a večerní.

Na neomezené vycházky, kdy člověk na nemocenské nemusí – zjednodušeně řečeno – ležet doma v posteli, si stěžovali zaměstnavatelé, z jejichž kapsy se tzv. náhrada mzdy v prvních třech týdnech nemoci platí. Důvodem stížností bylo to, že zaměstnavatelé nemohli dostatečně kontrolovat, jestli jejich zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného. Výjimkou z uvedeného režimu mají mít jen lidé dlouhodobě nemocní, a to teprve po třech měsících omezeného režimu. Ti si zřejmě budou moci domluvit individuální dobu a rozsah vycházek

Zpřísnění léčebného režimu se dotkne i sankcí za nedodržování tzv. režimu dočasně práce neschopného. Nově se bude vedle nedodržování vycházek a zdržování se jinde než na nahlášeném místě pobytu “trestat” i nedodržování léčebného režimu během prvních tří týdnů neschopenky. Dosud byl totiž člověk na nemocenské za jeho nedodržování, čímž oddaloval své uzdravení a návrat do práce, nepostižitelný. Podle Týdne nemocným napříště nepomůže ani utíkání před kontrolami. Výmluvy, že je kontroloři nevzbudili, že nefunguje zvonek, nebo neoznačení zvonku jménem či uvedení nepřesné adresy budou lidi stát část nebo i celou nemocenskou. O peníze se připraví i tím, když nebudou docházet k lékaři na kontroly.

-red-