Mezi pracujícími staršími 65 let převažují důchodci v řádném starobním důchodu. Loni jich bylo 99 tisíc ze 108 tisíc všech pracujících v tomto věku. Zatímco podíl absolventů vysokých škol mezi staršími lidmi dosahuje 23,3 procenta ze všech pracujících, ve skupině 65letých a starších je více než třetinový.

V celé Evropské unii pracovalo v minulém roce 5,1 milionu osob ve věku 65 a více let. Jejich podíl na celkovém počtu pracujících činil 2,3 procenta. V Česku je tento podíl 2,1 procenta.

Rozdíly mezi zeměmi jsou značné. Ve 14 zemích je podíl starších pracovníků vyšší než u nás. Vysoký je zejména v Portugalsku, pobaltských a severských státech, ve Velké Británii i v Rumunsku. Na Slovensku je vůbec nejnižší.

Počet osob ve věku 65 let a více v Česku v příštím roce překročí hranici dvou milionů. „V roce 2020 dosáhne 2,2 milionu a v roce 2030 2,5 milionu. O to naléhavější bude potřeba vytváření vhodných příležitostí pro pracovní uplatnění starších mužů a žen,“ uvedl Bohuslav Mejstřík z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Veřejnost zůstává kritická k důchodovému zabezpečení v Česku. Podle 83 procent lidí nejsou starobní důchody přiměřené a 74 procent si současně myslí, že ani nestačí pokrýt základní potřeby penzistů. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury STEM. Od loňského průzkumu se výsledky téměř nezměnily. V porovnání s listopadem 2014, kdy byli lidé v názoru na důchodovou politiku nejkritičtější od roku 1998, se zlepšily o tři, respektive dva procentní body.

Průměrná starobní penze v Česku byla na konci letošního prvního čtvrtletí 11 400 korun.

Zaměstnává Vaše společnost také důchodce v řádném důchodové věku?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-