Oceňujeme provázanost navržených opatření (zavádění procesů řízení kvality, uvolňování kapacit, oborovou optimalizaci). Důležité bude samozřejmě to, jak budou navržená opatření realizována v praxi,“ řekla k záměru kraje Vysočina regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) Ilona Staňková. SP ČR k podkladům kraje vypracoval vlastní doporučení. Mezi nimi je nejen zavedení přijímacího řízení u všech oborů ukončených maturitní zkouškou a zároveň oborově diverzifikované snížení kapacit těchto oborů s preferencí technického a přírodovědného vzdělávání, ale i další komentáře. Podle návrhu SP ČR by neměly být velké školy slučovány pod jeden management a kraj by rozhodně neměl rušit technické obory. „Toto řešení by mělo následky do budoucna, kdy budou firmy v důsledku chybějících absolventů technických oborů nuceny zaměstnávat cizí státní příslušníky, hrozí tedy navýšení nezaměstnanosti,“ vysvětlil Miloš Rathouský, ředitel sekce regionálních zastoupení a RLZ. Podle něj je nutné i ve středním školství nutné vytvořit konkurenční prostředí. „Přežijí ty školy, které budou konkurenceschopné,“ dodal Rathouský.

Stanovisko regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) k materiálu kraje Vysočina „Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem“.

-pda-