Vyplývá to z celosvětového průzkumu společnosti Mercer, který se uskutečnil na přelomu roku 2010 a 2011. Průzkum se uskutečnil v posledním čtvrtletí roku 2010 a prvních dvou čtvrtletí 2011. Zúčastnilo se jej přibližně 30 000 zaměstnanců ze 17 zemí světa.

Z průzkumu je jasné, že v porovnání s roky 2004 a 2005 se počet lidí, kteří chtějí od svého zaměstnavatele odejít, zvýšil v mnoha zemích o více než deset procent. V Evropě nejvyšší nárůst, o 13 procent, zaznamenalo Irsko a Nizozemsko. V Německu činil dvě procenta. V České republice zatím ale velké změny v loajalitě znát znát. Personální experti tvrdí, že tuzemský pracovní trh vykazuje nyní tendenci měnit zaměstnání spíše u manažerských pozic. Zaměstnanci v řadových pozicích a s nižší kvalifikací si prý v současné době práce spíše váží a změnu zaměstnavatele velmi důkladně zvažují.

Ekonomická nejistota ale v evropském měřítku stále více podle personalistů vede lidi k tomu, že mění své zaměstnanecké smlouvy a stále více přemítají, zda to, co dostávají ze vztahu se současným zaměstnavatelem, je v rovnováze s tím, co oni sami dělají. Podle celosvětového průzkumu nastal posun rovněž v oblastech, které ovlivňují angažovanost a zaměstnanců. Celosvětově vzrostl význam výkonnostních bonusů a mzdy, zatímco u zaměstnaneckých benefitů poklesl. Zásadní roli přitom v motivaci zaměstnanců hrají nefinanční faktory. Například v Evropě jsou jednání s respektem, vyváženost pracovního a osobního života, typ práce a spolupracovníci považovány pro motivaci za nejdůležitější.

Finanční faktory, například bonusy nebo benefity, mohou podle Merceru hrát významnou roli při náboru a udržení zaměstnanců. Průzkum však prý ukázal, že tyto faktory jsou pro zaměstnance méně důležité zejména z pohledu každodenní práce.

-pda-