Nejvíc peněz se přitom „ztratí“ při veřejných zakázkách. Stát, kraje a obce zadávají ročně firmám zakázky v rozsahu 500 až 640 miliard korun.

Podle výpočtu NERV, tedy Národní ekonomické rady vlády, pokud by se podařilo snížit objem korupce v zemi jen o deset procent, jsme na zmíněných 64 miliardách v začátku textu. Karel Janeček v této souvislosti uvádí, že veřejnost si zatím příliš neuvědomuje, že peníze, které putují na uplácení, platí vlastně všichni občané formou daní, omezením prostředků na sociální dávky, rozbitými silnicemi,na jejichž opravy pak peníz chybí.

„Náklady na korupční jednání se stávají v některých firmách součástí běžné ekonomické kalkulace,“ dodal k problematice korupce na konferenci Korupce jako ekonomický fenomén prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

-pda-