Uvedly to Hospodářské noviny.

Na uskutečnění sedmibodového plánu má ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřad práce připraveno až sedm miliard korun.

Podpora mladých a absolventů je uvedena v plánu na prvním místě. Kromě měsíčního příspěvku dostanou firmy také jednorázově peníze na vybavení, které potřebují pro zřízení místa. Součástí péče o absolventy má být také podpora při hledání práce. Již v polovině roku odstartuje MPSV i nový projekt zaměřený na jednotlivé kraje, kde na individuální poradenství při hledání zaměstnání, případně rekvalifikace čerstvých absolventů poskytne až jednu miliardu korun.

Dalším bodem záchranného balíčku je podpora firem zaměstnávajících na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o postižené, a také dlouhodobě nezaměstnané. Těmto firmám úřady práce nabídnou vyšší příspěvek, jakýsi bonus navíc za to, že ve srovnání s plným úvazkem dají práci více lidem a zohlední jejich osobní možnosti. Pod dalším bodem se skrývá kurzarbeit, do něhož již MPSV investovalo 400 milionů korun. Od 1. dubna letošního roku dojde k dílčím úpravám projektu, kdy ministerstvo výrazně zjednoduší podmínky pro firmy, které žádají o peníze na zachování pracovních míst.

„Aby firmy získaly dotaci, musely dosud prokazovat, že jim meziročně klesly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb minimálně o 20 procent. Nově se tento pokles bude posuzovat za provozovnu či organizační složku, která spadá pod jediné identifikační číslo,“ říká mluvčí MPSV Štěpánka Filipová.

Zcela se také podle ní zruší podmínka, podle které musel zaměstnavatel dokázat, že minimálně jeden měsíc byla na jeho straně překážka v práci vůči zaměstnanci, kterého chce zařadit do programu. Zkrátka nepřijdou ani lidé, kteří se odhodlají podnikat. Úřady práce nabídnou vzdělávání pro budoucí živnostníky a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr (ten bude individuálně posuzovat úřad práce), budou moci získat na jeho spuštění až 80 tisíc korun.

Pomůže podle vás plán MPSV firmám a nezaměstnaným lidem?

Povězte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.