Téma spolupráce akademické a firemní sféry si zasluhuje velkou pozornost, tudíž o námětu uspořádat kulatý stůl na téma spolupráce firem a Přírodovědecké fakulty nebylo třeba dlouze přemýšlet.

Akce se uspořádala 11. 1. 2024 za účelem podpory vzájemného dialogu a spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a firmami v oboru chemie. V průběhu kulatého stolu se představilo všech šest chemicky orientovaných kateder, jmenovitě: katedra analytické chemie, katedra anorganické chemie, katedra biochemie, katedra fyzikální chemie, katedra organické chemie katedra biotechnologií.

Předmětem jednotlivých příspěvků bylo představení zaměření, činností a odborného zázemí kateder, včetně námětů a možností pro spolupráci s firemní sférou. Hlavním cílem kulatého stolu bylo nejen vzájemné poznání, ale především sdílení zkušeností a diskuse přítomných sociálních partnerů o potenciálu a směřování případné spolupráce, která, jak se potvrdilo, může probíhat formou spolupráce na projektech, zakázkovém měření, odborné činností, konzultacemi v oblasti výrobních postupů, popřípadě stáží studentů a realizací bakalářských/ diplomových prací ve firmách, nebo formou podpory polytechnického vzdělávání, popularizace chemických oborů a podporou mladých talentů. Předmětem diskuse byly také některé právní a organizační náležitosti případné spolupráce mezi firmou a fakultou. K názornosti a oživení přispěla také zajímavá a neformální exkurze po pracovištích jednotlivých kateder.

Akce se zúčastnili zástupci firem Farmak, a.s., Precheza, a.s., Fosfa, a.s., Kyocera AVX Componenets s.r.o., VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. a ŠKODA PARS a.s., dále vedení Přírodovědecké fakulty UPOL v čele s panem děkanem, zástupci jednotlivých „chemických“ kateder, Vědeckotechnického parku UPOL a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Akce byla podpořena v rámci projektu Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR financovaného EU.

Další informace a fotogalerie v článku také na webu PřF UPOL zde: https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/zastupci-chemickych-firem-navstivili-prf-a-jednali-o-mozne-spolupraci/ 

Zdroj: www.spcr.cz