2023 06 07 VS firmy 05

 

Účastníkům představili svoje projekty spolupráce se soukromým sektorem zástupci 3 předních českých vysokých škol – Univerzity Karlovy, UMPRUM a Fakulty strojní ČVUT. Účastníci se tak mohli inspirovat projekty automatizace výroby komínových vložek, využívání mikrořas při ekologizaci budov či v oblasti molekulární diagnostiky.

2023 06 07 VS firmy 03

 

Setkání zahájil člen představenstva SP ČR a majitel skupiny Wikov Industry Martin Wichterle, který v rámci svého přednesu apeloval na podporu oblastí s vysokou přidanou hodnotou. Česká ekonomika má totiž silnou pozici v oblasti výroby a výzkumu a vývoje, ale sektor marketingu a obchodu poněkud zaostává, což vede k „subdodavatelské“ ekonomice nižších marží.
2023 06 07 VS firmy 01
Velký zájem o tuto problematiku dokládá bohatá účast zástupců firem, mimo jiné členů Orlen Unipetrol, ŠKODA AUTO, Seznam.cz, Ocelářská unie, Datasentics, LINET, PKF APOGEO Group a řady dalších odborníků managementu, recruitmentu či specialistů na spolupráci s VŠ.

2023 06 07 VS firmy 02
Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje mezisektorovou spolupráci, například čerstvým tématem průmyslových/industriálních doktorátů či zavedení duálního vzdělávání do českého školního systému.

Zdroj: www.spcr.cz