Stěžejním tématem diskuse bylo především poradenství, možnosti spolupráce se zaměstnavateli, zajímavé aktuality z oblasti inspekce práce, dále pak specifika kontrolní činnost v oblasti pracovně právních vztahů se zaměřením a průběh kontrol, práce s absolventy, stážisty, brigádníky a doporučení ze strany OIP. V neposlední řadě byla věnována pozornost specifikům kontrolní činnosti v oblasti BOZP.