„Již řadu měsíců probíhají přípravné kroky k uvedení celého systému do provozu. Od října bude probíhat testování kompletního řešení eNeschopenky, od listopadu bude možné do systému napojovat lékařské softwary. Hlavním cílem projektu je zjednodušení všech procesů související s administrací,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Během prvního pololetí letošního roku proběhly série konferencí jak pro dodavatele a vývojáře softwarů, tak i pro zdravotnická zařízení, personalisty a mzdové účetní. Na nich byly detailně představeny nové procesy, které bude zapotřebí zařadit do softwarových řešení. V současné době probíhá testování s 34 vývojáři z 18 společností, které vytvářejí specializovaný software pro nemocnice a ordinace lékařů. Nově se zapojují vývojáři mzdových a personálních systémů, zejména ti, kteří plánují implementovat automatizované přebírání dat o pracovních neschopnostech pro zaměstnavatele. Vývojářům je k dispozici sdílená e-mailová adresa podpora eneschopenka@cssz.cz a podrobné informace na webu ČSSZ, kde naleznou průběžně aktualizovaný dokument s nejčastěji kladenými dotazy.

Od 1. 10. 2019 je možné testovat kompletní řešení eNeschopenky, včetně interní odpovědi systému ČSSZ zpět do lékařských softwarů. Na ČSSZ bylo současně v průběhu srpna zahájeno testování dílčích částí řešení, od září se testuje i nová aplikace eNeschopenky na ePortálu ČSSZ.

Na konci července byl pro vývojáře mzdových a personálních softwarů zveřejněn podrobný popis nových služeb pro zaměstnavatele, aby dodavatelé mohli přijímánísdělení a elektronické dotazy pro zaměstnavatele uživatelsky přizpůsobit. Už 1. 9. 2019 byla tato služba nasazena do testovacího prostředí. Průběžně probíhá registrace vývojářů k této službě. V září bylo testování omezeno jen na příjem tohoto podání, koncem září služba již vracela vzorové odpovědi, od začátku října je systém napojen na data „testovacích eNeschopenek“ simulovaně zasílaných z vyvíjených lékařských softwarů i aplikace eNeschopenky.

Poskytovatelé zdravotních služeb tedy mají k dispozici veškeré potřebné informace, aby mohli ve spolupráci s dodavateli příslušných softwarů eNeschopenku postupně implementovat do systému. Cílem je poskytnout všem zainteresovaným subjektům informace tak, aby mohli ze své strany využít všech opatření k nasazení eNeschopenky a mohli se včas připravit na její spuštění.

Zdroj: www.mpsv.cz 

-lhe-