spinfo ziva knihovna 11 11 2022
Společnost AXIS a.s. krátce představila profesi svářeč/zámečník. Žáci se dozvěděli o základních metodách svařování kovů, vyzkoušeli si virtuální svařování metodou MAG, prohlédli si automat na orbitální svařování. V poznávací soutěži většinou správně určili 6 různých materiálů, které společnost AXIS a.s. běžně svařuje. Nejaktivnější žáci si za odměnu odnesli žeton do nákupního košíku, který si nejprve museli dokončit ručním pilováním. Po celou dobu akce běželo ve smyčce na pozadí video s krátkou prezentací o společnosti AXIS. Byl vidět veliký rozdíl mezi školami. Některé třídy se skvěle orientovaly v materiálech, poradily si s pilováním i se svařováním na trenažéru.

Fakultní nemocnice Hradec Králové prezentovala na svém stanovišti práci Všeobecné sestry. Žáci se mohli soutěžní formou seznámit se základními informacemi o FN HK, která je největším zdravotnickým zařízením na východě Čech a také s možnostmi pracovního uplatnění v nemocnici na nejrůznějších pracovních pozicích. Součástí prezentace byl také nácvik kardiopulmonální resuscitace a některých dalších dovedností všeobecných sester. „Živou knihovnu povolání vnímáme jako šanci představit zájemcům práci ve zdravotnictví a nasměřovat je na vhodnou střední školu, která je na toto zaměstnání pomůže připravit,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaňková.

Zástupci společnosti Skupina ČEZ žákům přiblížili činnosti Skupiny od výroby až po distribuci elektrické energie ke spotřebiteli. Interaktivní formou představili žákům jednotlivé výrobní zdroje, které se využívají po celé České republice. Nechyběla oblíbená ukázka práce montérů a techniků od zástupců ČEZ Distribuce. Žáci si mohli vyzkoušet nářadí a pracovní pomůcky z terénu. Viděli, jak funguje elektroměr, a mohli se zeptat na cokoliv, co je k povolání elektromontéra zajímá. Velký úspěch měla termokamera, potěžkání izolátorů nebo výměna pojistky v pojistkové skříni.

Společnost Datwyler Sealing Techologies CZ, s.r.o. z Nového Bydžova přijela prezentovat žákům pozice konstruktéra a kontrolora kvality. Nejprve jim ve stručnosti byla představena celá firma, její kultura a hodnoty, poté již zmiňované pozice, a následně si žáci mohli zasoutěžit a zároveň si vyzkoušet, jaké to je provádět výstupní kvalitu pryžových součástek při použití rukavic a špuntů do uší. Na závěr nechyběla ani drobná odměna ve formě dárečků pro děti. „Potěšila mě hojná účast a proaktivita žáků, a rozhodně se těšíme na účast v dalším ročníku,“ řekl Mgr. Luboš Říha, HR specialista ve firmě Datwyler.

Koncern MEDIS přiblížil žákům prostřednictvím zástupců firem M – SILNICE a M – PROJEKCE proces přípravy a realizace dopravních staveb a představil některé profese, které se na tomto procesu podílejí. Žáci se tak dozvěděli, co je náplní práce projektanta, kalkulanta, přípraváře, strojníka, stavbyvedoucího nebo zkušebního technika silniční laboratoře. Děti se aktivně zapojovali do diskuse, nejvíce je zaujaloa otázka finanční nákladnosti výstavby dálnic a informace, že síť silnic a dálnic v ČR je delší než obvod celé Země.

ČSOB a. s. je jedním z velkých zaměstnavatelů v kraji a přímo v Hradci Králové zaměstnává přes 1 000 lidí a to hlavně v nově otevřené centrále. Žáci se dozvěděli, že bance nepracují jen bankéři, ale i spousta jiných profesi jako jsou IT specialisté, vzdělavatelé, právníci apod. Každá prezentace byla zakončená kvízem z finanční gramotnosti, kterou jako banka od roku 2016 ČSOB a.s. nabízí do škol.

Zdroj: www.spcr.cz