18. září 2014
/  Kategorie: Pardubický kraj
Krajská tripartita Pardubického kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Pardubického kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Rozhodnutí přijatá na...