Tripartitní jednání mohou probíhat i na regionální úrovni, v České republice na úrovni krajů. Rada hospodářské a sociální dohody tak může vzniknout i příslušném kraji a funguje obdobně jako RHSD ČR. Členy tripartity jsou pak zástupci konkrétního kraje, zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, přičemž krajská tripartita řeší zejména problémy svého kraje.

18. září 2014
/  Kategorie: Jihočeský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje (dále jen RHSD JCK) je společným dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Jihočeského kraje, odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání. Cílem Jihočeské tripartity je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního...
18. září 2014
/  Kategorie: Pardubický kraj
Krajská tripartita Pardubického kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Pardubického kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Rozhodnutí přijatá na...
9. září 2014
/  Kategorie: Jihomoravský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (dále jen RHSD JMK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD JMK umožňuje vzájemně respektovanou formou...

18. září 2014
/  Kategorie: Plzeňský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje (dále jen RHSD PK), je společným iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro trojstranné vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD PK přispívá...
18. září 2014
/  Kategorie: Karlovarský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK) je společným dobrovolným dohodovacím a iniciativním orgánem zaměstnavatelů, odborů veřejné správy a přistoupivších neziskových subjektů pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a...
18. září 2014
/  Kategorie: Středočeský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje (dále jen RHSD SČK) je společným dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem zástupců odborů, zaměstnavatelů a Středočeského kraje pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje...
18. září 2014
/  Kategorie: Královéhradecký kraj
Tripartita Královéhradeckého kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Královéhradeckého kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

Tripartita...
18. září 2014
/  Kategorie: Ústecký kraj
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (dále jen HSR-ÚK) je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

Cílem HSR-ÚK je...
18. září 2014
/  Kategorie: Liberecký kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje (RHSD), tedy tzv. krajská tripartita, byla ustavena v listopadu 2014.

Členy tripartity jsou zástupci Libereckého kraje, zástupci zaměstnanců (odbory) a zástupci zaměstnavatelů, přičemž každý z těchto tří členů má v RHSD po sedmi...

18. září 2014
/  Kategorie: Kraj Vysočina
Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina (dále jen RHSD) je společným iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro trojstranné vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD Vysočina přispívá...
18. září 2014
/  Kategorie: Moravskoslezský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (dále jen RHSD MSK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního...
18. září 2014
/  Kategorie: Zlínský kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (dále jen RHSD ZK) byla ustavena 19. 3. 2002 jako dobrovolný dohodovací a iniciativní orgán odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání. Cílem RHSD ZK dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje...
18. září 2014
/  Kategorie: Olomoucký kraj
Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (dále jen RHSD OK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD...