Média a agentury k tomu vedly, že bez zásahu zákonodárců by rozdělování peněz z ministerské úrovně jednotlivým příjemcům přes kraje skončilo už letos. Zatímco dosud jdou žádosti pro jednotlivé projekty přes krajské úřady na MPSV, nově by mělo ministerstvo dát kraji už jen celkovou dotaci, kterou by ten pak přerozděloval podle svého uvážení.

Zákon o sociálních službách v nové podobě ovšem podle kritiků, především z řad ČSSD, přesně nestanoví způsob převodu finančních prostředků, které jsou dosud vyčleněné ve státním rozpočtu v kapitole MPSV na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb, do rozpočtu jednotlivých krajů. Jenom v letošním roce přitom šlo o 6,1 miliardy korun.

Podle agentury Mediafax stávající pravidla počítají s tím, že žádost o poskytnutí dotace na příslušné rozpočtové období předloží MPSV krajský úřad. V něm rozpracuje i střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a to i s ekonomickou analýzou potřeb. Součástí zprávy musí být i financování.

-red-