Olomoucká firma, Koyo Bearings, vybudovala v roce 2017 školící místnost pro nové zaměstnance zvanou DoJo. Jejím názvem se firma inspirovala v Japonsku, kde je název „DoJo“ používán pro místo, kde se cvičí bojová umění. V letošním roce byla tato místnost rozšířena o virtuální realitu a získala název DoJo 4.0. Virtuální realita nabídne zaměstnancům pocit reálné zkušenosti a rychlejší pochopení technologických a servisních postupů. To vede k rychlejší adaptaci v novém pracovním prostředí. „Od tréninků v simulovaném prostředí si díky výborné názornosti slibujeme efektivnější a rychlejší zaškolení zaměstnanců. Od doby, kdy máme v naší firmě vybudované DoJo, jsme na rychlosti zaškolení opravdu zapracovali. Lidé jsou lépe připravení na reálný provoz a netechnické vzdělání tak pro ně rozhodně není překážkou,“ vyjádřil se k pořízení virtuální reality prezident závodu, Petr Novák.

koyo vr

Pro virtuální prostředí byly pilotně nasnímány prostory soustružny. V oblasti soustružení je požadován nepřetržitý provoz a včasná výměna břitových destiček, jejichž životnost je ovlivněna správným seřízením nástrojů. Školení pomocí VR seznámí nováčky se strojem ještě před vstupem do reálných podmínek. To povede k minimalizaci počtu zastavených strojů a celkovému snížení počtu nežádoucích poruch či havárií strojů, které by mohly nastat v případě nesprávné obsluhy operátorem. Dále se bude podílet na zvyšování kvalifikace operátorů, povede ke snížení abnormalit, které by díky neznalostem mohly nastat a především povede k úspoře času operátorů, kteří by se museli nováčkům věnovat namísto své práce. Každý školený pracovník si během testu vyzkouší výměnu nožů nebo měření korekce rozměrů za co nejkratší čas. „Do budoucna přemýšlíme o pořízení rozšířené reality, avšak pořízení kompletní technologie tzv. digitálních dvojčat je velice nákladné. Proto musíme velmi pečlivě vyhodnotit, kde bychom mohli tuto technologii využít,“ dodal Novák.

Celková částka, za kterou byla virtuální realita pořízena, dosahuje 800 000 korun. Virtuální realita se v tomto případě skládá z 3D brýlí, které školenému člověku umožní 3D prostorové vidění. Součástí těchto brýlí jsou sluchátka, která podpoří představu reálného pracoviště. Vše je ovládáno pomocí dvou bezdrátových ovladačů. Jelikož užívání těchto brýlí nemusí být vhodné pro všechny uživatele, je součástí VR místnosti také dotyková obrazovka. Každý uživatel má možnost zvolit si variantu, která je pro něj uživatelsky příjemnější. Celý prostor, kde je virtuální realita umístěna, je snímán třemi snímači, které následně promítnou danou místnost i na obrazovku virtuální reality. To zamezí kolizi uživatele s okolními předměty. Částka zahrnuje také software, který je využíván k simulaci výrobního prostředí. Obsahuje plně interaktivní 3D model stroje Okuma a části soustružny. Přibyla také maketa výrobní linky z oddělení broušení, kde si školený zaměstnanec vyzkouší, jak daný výrobní proces probíhá. Od ovládání strojů přes řídící systémy strojů až po všechny další standardy Koyo Bearings.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-