Většina dotázaných byli finalisté soutěže Manažer roku.

 

„Značná část manažerů nevidí zatím výrazné změny v oblasti korupce a jejím potírání. Je ale faktem, že boj s korupcí je během na dlouhou trať a efekty se projeví v praxi až za delší dobu,” citoval server Finanční noviny.cz viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. Důležitá je podle něj dobrá legislativa a průhledné zákonodárství. Sebelepší legislativa ale sama nepotře korupci. Špicar míní, že je k tomu potřeba vůle, která dokáže prosadit vymahatelnost práva, reformu státního zastupitelství a která dořeší velké korupční případy v této zemi až po odsouzení viníků.

Z průzkumu vyplývá, že pětina manažerů je dokonce přesvědčena o tom, že společnost “rozhodně nebude fungovat bez korupce”. Necelá polovina uvedla, že Česko “spíše nedokáže fungovat bez korupce”. Nejvíce skeptických hlasů, že se ČR rozhodně nezbaví korupce, zaznívá od manažerů z institucí a státní správy (29 procent). Proti tomu ve službách tento názor zastává necelá pětina dotázaných a ve výrobních podnicích 14 procent z nich.

Pouze menší část manažerů (35 procent) míní, že se česká společnost v té či oné míře dokáže vypořádat s korupcí. Zhruba čtvrtina manažerů soudí, že ČR “spíše dokáže fungovat bez korupce”. Jen necelá desetina manažerů je optimistická a dokáže si představit Česko fungující bez korupce. Osobní zkušeností s korupcí přiznaly dvě třetiny manažerů. Z toho více jak čtvrtina se s korupcí setkala vícekrát. Polovina respondentů uvedla, že se s korupcí setkala ojediněle. Naproti tomu více než čtvrtina manažerů (28 procent) se s korupčním jednáním nesetkala a pět procent respondentů odmítlo odpovědět.

Z hlediska předmětu činnosti je korupční prostředí rozšířenější ve službách, kde 37 procent respondentů uvedlo, že se s korupcí setkalo vícekrát. Následují instituce a státní správa (26 procent). Ve výrobních podnicích se s korupčním jednáním setkala vícekrát pětina manažerů (22 procent).

Náznaků protikorupčních řešení vzniká řada a množství opatření se zvyšuje. Podle prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky ale musí politická sféra jednoznačně ukázat ochotu otevřít velké kauzy, jinak se její snaha v očích byznysu a občanů nesetká s pochopením.

-pda-